Carta de l’Arquebisbe Joan-Enric als preveres i diaques d’Urgell

Amb data 11 de març, l’Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives ha enviat aquesta Carta a tots els preveres i diaques d’Urgell davant l’expansió del coronavirus Covid-19 i indicant l’atenció pastoral convenient en el Bisbat d’Urgell:

“Benvolguts Mossens,

Sóc dels que penso que de cap manera ens hem de deixar endur per les pors o per comportaments col·lectius desproporcionats, i menys els cristians que hem de mantenir obertes les esglésies, pregar en les epidèmies i ajudar a pregar i ser propers als qui sofreixen i passen per l’angoixa de la malaltia. Però davant el creixement de casos d’infecció pel coronavirus Covid-19 (l’OMS acaba de dir que vivim una pandèmia), la prudència i els avisos de les Autoritats civils, així com les veus i decisions que de molts llocs ens arriben, fan que els comportaments personals i moltes activitats comunitàries s’hagin de revisar. Cada prevere i cada diaca ja en serà prou responsable en temes com treure l’aigua beneïda, donar-se o no la pau, com rebre la comunió, mantenir o no les reunions prefixades o habituals, visites i activitats diverses. Crec que ja en sereu responsables i trobareu el criteri adequat. Sempre podeu consultar-ho al Secretari general del Bisbat.

Us demano que incrementeu la intercessió pels malalts infectats i els seus familiars, per les persones aïllades o properes; pels investigadors i personal sanitari; per aquells que de forma tan generosa i a vegades heroica, cuiden els malalts i els donen suport de tot tipus. Confiem-los a la Mare de Déu del Remei que sempre ens ajuda.

Us prego que sostingueu els malalts, ancians i famílies, així com les persones més angoixades. Que visiteu i no deixeu de portar la comunió i els sagrament de Vida a ancians i malalts. Amb totes les precaucions higièniques que pugueu, però visiteu-los, estimeu-los i feu-los arribar la tendresa del Déu misericordiós i fidel, que en Jesús ha mostrat com ens estima, I tingueu les esglésies obertes, que les persones puguin venir lliurement al culte que els donarà suport i fortalesa.

I vosaltres cuideu-vos de caure malalts, extremant les precaucions adients, ja que les comunitats i els nostres pobles ens necessiten molt. Som les mans de Jesús per a sostenir, consolar i guarir. No tinguem por: “Si Crist està amb nosaltres, qui ens ha de fer por, qui estarà contra nosaltres?”.

Estarem atents a l’evolució d’aquesta infecció vírica i a les disposicions que ens puguin fer arribar, esperant que Déu ens n’alliberi ben aviat.

Gràcies pel vostre ministeri sacerdotal i diaconal i les vostres oracions. Amb la meva benedicció per a tots, restem units i servidors de tothom en el Crist.”

+Joan-Enric Vives
Arquebisbe d’Urgell

Compartir