Renovació dels Delegats Diocesans del Bisbat d’Urgell

L'Arquebisbe d'Urgell amb data 25 d'octubre de 2013 ha nomenat per tres anys els Delegats Diocesans d'Urgell, ja que s'havia exhaurit el termini de temps per al qual foren nomenats. Tot valorant l'esperit de servei i les virtuts cristianes que concorren en llurs persones, els Delegats són els següents:
• Mn. Antoni Elvira i Gorgorió, Delegat diocesà de Catequesi i encarregat del Catecumenat a la Diòcesi.
• Sr. Carles Martín i Neira, Delegat diocesà per als assumptes econòmics.
• Mn. Xavier Parés i Saltor, Delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia i Mn. Melcior Querol i Solà, Subdelegat.
• Mn. Josep Chisvert i Villena, Delegat diocesà d'Ensenyament.
• Mn. Joan Antoni Mateo i García, Delegat diocesà per a la Família i la Vida, i Mn. Cinto Busquet i Paredes, Subdelegat.
• Mn. Ignasi Navarri i Benet, Delegat diocesà de Pastoral Vocacional, i Mn. Alfons Velásquez i Castañeda, Subdelegat.
• Mn. Jaume Vila i Serra, Delegat diocesà per a la Vida Consagrada i Delegat episcopal per a les Causes dels Sants.
• Sr. Lluís Plana i Sánchez, Delegat diocesà de Joventut.
• Mn. Jaume Mayoral i Martí, Delegat episcopal de Càritas diocesana.
• Gna. Montserrat Font i Gallart, religiosa de la Sda. Família d'Urgell, Delegada diocesana de Pastoral de la Salut.
• Mn. Jaume Soy i Amargant, Delegat diocesà de Missions i Director de les Obres Missionals Pontifícies.
• Sra. Clara Arbués i García, Delegada diocesana de Patrimoni cultural.
• Sra. Cristina Orduña i Ponti, Delegada diocesana de Mitjans de Comunicació Social.
• Mn. Ramon Sàrries i Ribalta, Delegat diocesà de Pastoral Penitenciària.
• Mn. Melcior Querol i Solà, Delegat diocesà d'Ecumenisme.
• Mn. Ramon Rosell i Serra, Delegat diocesà de pastoral de Santuaris, Pelegrinatges i Turisme.
• i Mn. Lluís Eduard Salinas i Muñoz, Consiliari Diocesà de Mans Unides.

Així mateix i per a una més eficaç coordinació i perquè les Delegacions tinguin una major i més fluïda relació amb el Consell episcopal, l'Arquebisbe d'Urgell ha determinat que els 2 Vicaris generals i el Vicari episcopal per a l'acció pastoral, sense minva de les seves atribucions determinades pel Dret, mantinguin una presència i una relació més directa d'acompanyament amb algunes Delegacions, tal com segueix:

· Mn. Josep M. Mauri i Prior durà a terme l'acompanyament i presència a les Delegacions d'Assumptes econòmics i de Patrimoni,

· Mn. Ignasi Navarri i Benet ho farà amb les Delegacions de Pastoral sacramental i Litúrgia, Família i Vida, Pastoral Vocacional, Vida consagrada, Causes dels sants, Pastoral de la salut, Missions, Mitjans de comunicació, Pastoral penitenciària, Ecumenisme, Santuaris, i també amb Càritas diocesana i Mans Unides,

· i Mn. Antoni Elvira i Gorgorió ho farà amb les Delegacions de Catequesi, Ensenyament i Joventut.