Mons. Vives participa a la formació permanent de les Gnes. de la Sda. Família d'Urgell a Rubí

Dins les Jornades que tota la Provincía espanyola de les Religioses de la Sda. Família d'Urgell han celebrat els dies 19 al 23 de juliol a la Casa generalícia de Rubí, l'arquebisbe d'Urgell Joan-Enric Vives ha ofert el dia 23 de juliol dues aportacions sobre el temps del Concili Vaticà II i ha celebrat l'Eucaristia de clausura. Hi han assistit la Superiora General Gna. Irma Beretta i la Superiora Provincial i el seu Consell, així com una cinquantena de religioses.

A través d'un recorregut suggerent dels Papes recents, des del beat Pius IXè. fina al Papa Francesc, amb especial atenció als Papes del Concili Vaticà I i II i del primer postconcili, ha glossat les paraules de la Fundadora, la beata Anna M. Janer: "Nosaltres estimem l'Església més que les nostres pròpies vides", animant a eestimar l'Església i a viure'n la pertinença amb joia i agraïment.

L'arquebisbe Vives s'ha detingut en les qualitats i els fets de cada pontificat, remarcant el fil d'or que la Providència ha volgut per a l'Església que s'obria a la modernitat i vivia el seu "aggiornamento" amb disponibilitat i fidelitat al Senyor.

En les trobades a la Casa de Rubí d'aquests dies de formació entorn del Concili Vaticà II hi han participat també Mn. Salvador Pié i Mn. Norbert Miracle, professors de la Facultat de Teologia de Catalunya, així com el P. Bernabé Dalmau i el P. Damià Roure, monjos de Montserrat.