El Prof. Xavier Morlans enceta el cicle de conferències quaresmals a La Seu d’Urgell

008Mn. Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i nomenat recentment consultor del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització, va obrir dilluns cinc de març al vespre el cicle de conferències quaresmals de la Parròquia de Sant Ot, a La Seu d'Urgell, amb una completa alhora que didàctica exposició sobre la nova evangelització promoguda pel Sant Pare Benet XVI. Una setantena de persones van assistir a la conferència, que va tenir lloc a la sala de la Immaculada de La Seu d'Urgell.
Després de la conferència, que va durar poc més d'una hora, es va obrir durant uns trenta minuts un torn de debat amb els assistents que va ser força participat i enriquidor per la varietat dels punts de vista que s'hi van exposar.
La nova evangelització no és, per tant, "una desqualificació de la tasca pastoral realitzada fins ara, ni un rellançament proselitista del catolicisme versus altres confessions, ni tampoc un intent de recuperar la cristianització de la societat a partir d'aliances amb els poders del món", va precisar el Dr. Morlans. Es tracta de trobar noves formes, adients per a la societat actual, de testimoniar el compromís social i l'experiència de fe dels cristians, i, sobretot, d'enfrontar i superar els reptes que el món actual, globalitzat i fortament secularitzat, planteja a l'hora de difondre el missatge cristià a través dels Evangelis.

Va fer també un repàs dels documents pontificis que avancen i fonamenten la nova evangelització, com ara Redemptoris missio i Novo Millennio Ineunte, del beat Joan Pau II, i Ubicumque et semper", de Benet XVI, entre d'altres, així com un fragment de la conferència a Medellín (Colòmbia) de Mons. Rino Fisichella, President del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, on precisa que "la nova evangelització va dirigida preferentment als països d'antiga cristiandat i als batejats amb una fe poc fonamentada i als catòlics allunyats que viuen un ateisme de fet. Insisteix en desvetllar la força racional del missatge cristià i la seva presència en la vida publica a traves dels cristians ben formats també intel•lectualment".
El Dr. Morlans va començar la seva intervenció tot explicant algunes nocions prèvies necessàries per entendre l'oportunitat de la nova evangelització, a qui s'adreça i què suposa per al conjunt de la nostra societat. L'evangelització, subratllà tot citant Pau VI, "és un pas complex amb elements variats: renovació de la humanitat, testimoniatge, anunci explícit, adhesió del cor, entrada en la comunitat, acolliment dels sagraments, iniciatives d'apostolat". Uns elements, va afegir, que malgrat poden semblar exclusius, cal entendre'ls com factors complementaris i estretament relacionats.
002016013