Recés per als membres de la Vida Consagrada a Tremp

2011-08-01_187
Diumenge dia 15 de gener l'Arquebisbe Joan Enric Va predicar un Recés per als religiosos i religioses dels Arxiprestats del Pallars a la Residència Fiella de Tremp, acompanyat pel Delegat diocesà per a la Vida consagrada Mn. Jaume Vila i l'Arxiprest Mn. Joan Antoni Mateo, així com el diaca permanent Mn. Josep Montoya.
Al matí, va visitar les Religioses Clarisses del Sant Crist de Balaguer on va participar de l'adoració al Santíssim dels matins dels dies festius i va donar la benedicció.
Posteriorment visità la Comunitat de Tremp de les Germanes Claretianes Missioneres de Maria Immaculada i va dinar amb elles, i a la tarda va predicar el Recés i va residir i compartir amb la Comunitat de Religioses Missioneres Filles de l'Immaculat Cor de Maria de la Residència Fiella de Tremp. L'endemà visità la Comunitat de les Filles de l'Immaculat Cor de Maria de La Pobla de Segur, amb la residència que allí hi gestionen.
Al Recés amb motiu de la preparació de la propera festa de la Presentació de Jesús i dia de la Vida consagrada a l'Església (2 de febrer), hi van participar aquestes comunitats Religioses femenines i la Comunitat masculina dels Fills de la Sda. Família de Tremp.
La Jornada de recés va consistir en una prèdica, silenci, el rés comunitari i solemne de Vespres i un berenar compartit després, amb diàleg sobre les activitats de les comunitats i sobre la recent visita als cristians de Terra Santa que l'arquebisbe acabava de realitzar.
Al recés, l'Arquebisbe Joan Enric els parlà de la Vida consagrada entesa com a radicalització del propi baptisme, el gran do i la gran consagració rebuts, que ens fa fills de Déu, destinats a ser el seu poble i els seus estimats. I va comentar amb l'estil de la lectio divina la primera lectura d'aquell diumenge sobre la vocació del jove Samuel, el gran profeta d'Israel, aplicant-la a la vida consagrada avui, en l'Església. Finalment desenrotllà alguns aspectes de la vida consagrada: la missió de tot consagrat, l'amor radical i totalitzador a Déu, la pertinença a Crist, l'estil profètic que ha de tenir la vida religiosa avui i ser servidors de la mateixa missió evangelitzadora de Crist.
2011-08-01_1712011-08-01_1722011-08-01_1782011-08-01_1812011-08-01_183