Sota la presidència de l’arquebisbe d’Urgell es va reunir el dia 11 de desembre el Consell diocesà per als Assumptes econòmics amb l’assistència de tots els seus membres.

Es va fer efectiva la presa de possessió del nou membre del Consell Mn. David Codina, Secretari general, que actuarà com a Secretari del Consell, i la renovació de Mn. Ignasi Navarri, nou Vicari general de la Diòcesi.

 

Es van poder tractar els temes d’orientació respecte al balanç de l’any que està a punt d’acabar i les previsions per al pressupost del proper exercici del 2013, així com es van donar els dictàmens sobre afectacions diverses del patrimoni immoble de la Diòcesi.