Asseblea General de Càritas d'UrgellLes xifres les va fer públiques l'entitat en la seva Assemblea anual celebrada dissabte 5 de juny a Balaguer, presidida per Mons. Joan-Enric Vives.

Càritas Diocesana d'Urgell va presentar en l'Assemblea celebrada el dissabte 5 de juny al Santuari del Sant Crist de Balaguer els resultats de l'any 2.009, el que posa de manifest que la xifra de persones ateses a l'entitat pujava a un total de 2.105, cosa que suposà un increment de més del 26% respecte del 2008.

Tot i que acudeixen a l'entitat un major número de dones, l'augment d' un 49% en relació al 2008 d'homes que van demanar ajuda és una dada que corroboraria la difícil situació econòmica que travessa el nostre país. A tot això cal afegir que, si bé s'observa un lleuger descens de dones que van sol·licitar aquest tipus d'ajut s'incrementa en quasi un 40% entre els homes, la qual cosa permet afirmar que moltes famílies que mai no havien necessitat ajuda ni de Càritas ni de Serveis Socials ara s'han vist obligades a demanar-ne per cobrir necessitats bàsiques.

La pressió que suposa per a moltes famílies les despeses relacionades amb l'habitatge, pagament del lloguer (43%), pagament dels rebuts del consum de llum o gas, entre d'altres (18%), o en molts casos poder menjar a diari, ha suposat que Càritas d'Urgell hagi hagut de destinar més de 26.000€ en ajudes econòmiques directes. A aquests conceptes, cal afegir-hi per ordre d'importància, les despeses relacionades amb la salut (14%, derivades en molts casos de la vida en precarietat de les persones que tenen dificultats econòmiques), i el transport (3%).


Trobada de Voluntaris

La trobada ha acollit a 120 persones entre voluntaris/es i gestors/es de totes les representacions parroquials de Càritas. Va ser presidida, al igual que l'Asemblea Anual, per l'arquebisbe Mons. Joan-Enric Vives, president de la entitat a Urgell. Hi van assistir també el Delegat episcopal, Mn. Jaume Mayoral i el president de Càritas de Balaguer, Mn. Ramón Solé. El compte de resultats va ser realitzat pel director voluntari de Càritas d'Urgell, Josep Casanova.

Mons. Joan-Enric Vives va posar de relleu que en aquests moments de dificultats econòmiques "descobrim també la generositat de tantes persones que mouen l'acció de Càritas, i rere seu, l'acció misteriosa de Déu que mou els cors dels fidels i que transforma el món sencer".


p1000844L'altre m'ajuda a ser més

El P. Pere Codinachs, missioner claretià i professor de Teologia va pronunciar la conferència "L'altre m'ajuda a ser més" en la qual va reflexionar sobre la importància de la comunicació a la nostra societat en general i a la nostra entitat en particular. Codinachs va assenyalar que la comunicació enriqueix el laic i el prevere, i construeix església local ja "que tots som necessaris perquè l'orquestra soni i soni bé".
El P. Codinachs es va  referit també a que la "comunicació amb els altres és la gran escola de la vida".


Consell Diocesà extraordinari

Prèviament a l'Assemblea Anual es va celebrar la XXIXª sessió del Consell Diocesà de Càritas d'Urgell que ha tingut un caràcter extraordinari per tal d'aprovar els Comptes corresponents a l'any 2009. A més el Consell va nomenar al Sr. Lluís Nodar, director de Càritas La Seu d'Urgell i a la Sra. Marta Fortuny, representant de les gestores parroquials, com a membres de la Comissió Permanent de l'entitat.

p1000815p1000822p1000832p1000837