Càritas d'Urgell incrementa en un 26 % les seves atencions durant l'any 2009

Consell Diocesà extraordinari

Prèviament a l'Assemblea Anual es va celebrar la XXIXª sessió del Consell Diocesà de Càritas d'Urgell que ha tingut un caràcter extraordinari per tal d'aprovar els Comptes corresponents a l'any 2009. A més el Consell va nomenar al Sr. Lluís Nodar, director de Càritas La Seu d'Urgell i a la Sra. Marta Fortuny, representant de les gestores parroquials, com a membres de la Comissió Permanent de l'entitat.

p1000815p1000822p1000832p1000837