Confirmaciones en la Catedral de Santa María de Urgell

El sábado 27 de junio y el domingo 28 a la S.E. Catedral de Santa María de La Seu d'Urgell, el Arzobispo Joan-Enric administró el sacramento de la Confirmación a dos grupos de jóvenes de la Parroquia de St. Ot de La Seu d'Urgell. El grupo del sábado fueron 9 los confirmados y el grupo del domingo 21 jóvenes. Acompañó al Arzobispo el Vicario General y Rector de la Parroquia, Mn. Ignasi Navarri, el Secretario Mn. David Codina, así como los catequistas que han preparado los jóvenes durante su catequesis y los seminaristas de Urgell.

En su homilía el Arzobispo glosó las lecturas de la Palabra de Dios proclamadas en aquel domingo que animaban a la acogida generosa de los discípulos de Jesús y especialmente a los más vulnerables. Dirigiéndose especialmente a los jóvenes confirmandos el Arzobispo les subrayó cómo "el bien obtiene siempre recompensa" y les exhortó y animó a perseverar en la práctica del bien a pesar de las incomprensiones de muchas personas que los tratarán de "ingenuos" o "idealistas" porque preferirían que se viviera en el egoísmo. Ante esto los discípulos de Jesús deben perseverar en la práctica asidua del bien y de la generosidad, dándose, regalando por amor a los demás que son presencia de Dios en medio de nosotros.

Eran las primeras confirmaciones del Arzobispo después de la pandemia. Mons. Vives animó a los jóvenes confirmandos a vivir siempre en el amor y en "poner amor donde no hay amor para sacar amor", y a valorar cómo la crisis sanitaria ha puesto de relieve lo más esencial en la vida: la familia, los amigos de verdad, los servicios prestados generosamente y, sobre todo, la fe, que nos permite estar unidos a Jesús. Recordó cómo hemos visto con la pandemia que hay mucha gente que se ha dado al servicio de los hermanos, como enfermeras, médicos, sanitarios pero también mucha gente anónima que con su trabajo de cada día, ha permitido que los servicios básicos se mantuvieran . Les remarcó cómo en ese día serían marcados con Aceite del Crisma como un sello de la gracia de Dios que los acompañaría siempre a lo largo de su vida y les pidió rezar y encomendarse mucho al Defensor que recibían en ese día. Finalmente animó a los jóvenes a saber amar a los compañeros sin discriminación y no caer en la tentación del "bulling" ya que en Cristo todos somos hermanos e hijos del mismo Padre Dios.

Al final de la Misa regaló a los jóvenes el Nuevo Testamento y les pidió que rezaran cada día porque es la manera que tenemos de poder mantenernos en la práctica constante del bien.

Reunió dels dos Secretariats del Consell de Pastoral i del Presbiteral

El dia 27 de juny va tenir lloc la reunió telemàtica dels dos Secretariats del Consell de Pastoral Diocesà i del Consell Presbiteral de la Diòcesi d’Urgell presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric Vives i amb la participació dels Vicaris Mn. Josep M. Mauri i Mn. Antoni Elvira. Després de la pregària inicial l’Arquebisbe va encomanar els preveres traspassats des de les darreres reunions, Mn. F. Xavier Parés i Mn. Joan Escales així com una sentida pregària per totes les víctimes de la pandèmia del coronavirus, els malalts i les famílies dels qui no han pogut acomiadar-se dels seus éssers estimats. També va informar de les qüestions més recents.

El tema central de la reunió fou analitzar i valorar quina ha estat la resposta de l’Església d’Urgell davant la pandèmia del Covid-19. Mn. Antoni Elvira, Vicari episcopal de Pastoral, va presentar les principals accions realitzades a nivell sacramental que van començar amb l’inici de l’Estat d’alarma el passat mes de març i que van provocar que s’hagués de dispensar la participació dels fidels a l’Eucaristia dominical però que, en cap cas,  no va significar el tancament d’esglésies a la Diòcesi d’Urgell, que sempre van restar obertes a la pregària perquè tothom pogués pregar-hi i ser acollit espiritualment, així com l’activitat pastoral de tants i tants sacerdots que es va mantenir activa acompanyant els feligresos a través del telèfon i de les xarxes socials. També les delegacions diocesanes de joventut, catequesi, mitjans de comunicació, economia o patrimoni van esmerçar-se especialment durant el temps de confinament perquè l’Església d’Urgell pogués continuar duent a terme la seva activitat. En aquest sentit l’Arquebisbe va destacar com els treballadors de la Cúria d’Urgell havien pogut mantenir el seu sou i treball i com s’havia establert un sistema de serveis mínims que va fer que en tot moment de la crisi sanitària les Oficines del Bisbat restessin obertes i en servei.

A continuació, la Coordinadora general de Càritas Urgell, Sra. Marta Fortuny Daviu, va informar llargament a les Secretaries dels Consells sobre l’acció duta a terme per part de Càritas Diocesana d’Urgell i les Càritas Parroquials així com Càritas Nacional Andorrana durant la pandèmia. Càritas d’Urgell, lluny d’aturar-se en la seva activitat, ha incrementat per tres les atencions, que anava realitzant abans de la pandèmia i estima que la demanda d’ajut s’anirà incrementant a mesura que s’allargui l’actual crisi sanitària, econòmica i social. La Coordinadora va subratllar com en aquest moment la realitat ens diu que s’han incrementat exponencialment les persones vulnerables per la manca de feina i de treball, per no haver encara cobrat els ERTOS o per les dificultats psicològiques, familiars i socials que s’han produït com a conseqüència de la pandèmia i del confinament. Va destacar com l’entitat d’Església d’Urgell havia estat molt activa acompanyant famílies i infants durant el confinament, facilitant material informàtic a moltes famílies, cobrint necessitats bàsiques com aliments o subministraments o duent a terme una campanya perquè la gent pogués fer la compra amb dignitat mitjançant l’ús de targetes bancàries facilitades per Càritas en un procés d’acompanyament personalitzat a les famílies. Va destacar com moltes vegades Càritas ha donat resposta en els moments més complicats i àlgids de la crisi sanitària quan les administracions locals o les nacionals es veien desbordades. Finalment, la Coordinadora va destacar com tots els treballadors de Càritas diocesana d’Urgell havien mantingut el seu sou i feina durant la crisi sanitària i com s’estava a punt d’acabar a finals de juny amb l’ERTO al qual s’havien hagut d’acollit l’empresa d’inserció Nougrapats i el Centre Especial de Treball de Càritas per tal d’assegurar la reincorporació als seus llocs de treball de tots els seus treballadors i no haver-los d’acomiadar.

En darrer lloc, es va presentar el treball que la Delegació de mitjans de comunicació del Bisbat ha desenvolupat durant la crisi sanitària amb un impuls decidit per l’ús de les noves tecnologies i assegurar d’aquesta manera la transmissió online de les celebracions iniciades el Diumenge de Rams, amb la Setmana Santa des de la Catedral de La Seu d’Urgell fent arribar la fibra òptica al temple catedralici, la retransmissió de totes les celebracions de Setmana Santa, la Missa de la Mare de Déu de Montserrat, de St. Jordi, la retransmissió online de la Missa de la Mare de Déu de Fàtima amb la participació de la comunitat portuguesa del Principat d’Andorra, etc. També es va optar per mantenir la celebració de l’edició de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell i la presentació del llibre de l’edició de l’any 2019 de la Càtedra de Pensament, enguany de forma telemàtica. Així com la distribució del Full Dominical o de missatges de l’Arquebisbe i Copríncep durant la crisi sanitària.

A continuació va tenir lloc un diàleg fecund i enriquidor entre els membres de les Secretaries dels Consells diocesans que van utilitzar el seu torn de paraula per agrair especialment la tasca de tots els voluntaris i treballadors de Càritas durant la crisi sanitària.

Posteriorment s’informà a les Secretaries sobre diversos temes com la cessió gratuïta, que es va iniciar el dia 20 de març, de la 3a planta de l’edifici del Seminari diocesà d’Urgell a la residència sociosanitària de la “Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell” que ha permès acollir un total de 22 persones grans de la residència assistida i de la unitat sociosanitària. El Bisbat d’Urgell va mostrar des del primer moment la seva disponibilitat per facilitar l’espai gratuïtament, donat que la Fundació Sant Hospital necessitava treure els padrins de l’edifici de l’hospital, on hi havia un risc de contagi molt més alt que a la resta de la ciutat i, així, minimitzar els efectes del Covid-19 en aquest col·lectiu de persones grans i més vulnerables. Davant el risc de futurs rebots la propera tardor, aquesta cessió s’ha ampliat fins a finalitzar el present any 2020.

També van rebre informació sobre la creació de l’Oficina per a la recepció d’informes i denúncies d’abusos sexuals a la Diòcesi d’Urgell segons les directrius establertes pel Papa Francesc en el seu Motu proprio “Vos estis lux mundi”. Els Consellers també reberen altres informacions sobre la celebració de l’Assemblea de Càritas Diocesana d’Urgell el passat dia 14 de juny, festivitat del Corpus Christi; la Jornada de pregària per a la santificació dels preveres el passat dia 19 de juny o la celebració de 2 Funerals diocesans per a les víctimes de la pandèmia: el primer, a Andorra la Vella, que tingué lloc el passat 22 de juny per totes les víctimes i traspassats al Principat d’Andorra i el que tindrà lloc a la Catedral de Sta. Maria el proper dia 25 de juliol per les víctimes de tota la Diòcesi d’Urgell.

Presentación del Libro-resumen de las ponencias de la Cátedra 2019

El libro que resume las ponencias que conformaron la decimosexta edición de la Cátedra de Pensamiento Cristiano, en el año 2019, fue presentando en la tarde del pasado 25 de junio en un acto en directo emitido en streaming por el canal de YouTube del Obispado de Urgell, presidido por Mons. Joan-Enric Vives, y que contó con la presencia del Arcipreste de los Valles de Andorra, Mn. Ramon Sàrries, los ponentes, Carlos M. Ruiz y Juan García del Muro y del Director de la Cátedra y también ponente, Francesc Torralba. "Verdad, post verdad y fake news" recoge las ponencias y la introducción que se hicieron durante la celebración de la jornada de trabajo que acogió un centenar de personas en el Centro de Congresos de Sant Julià de Lòria, en Andorra.

Mons. Joan-Enric Vives abrió el acto con la presentación general, agradeciendo a los ponentes y a los participantes, y dio la palabra al Arcipreste de los Valles de Andorra. Mn. Ramon Sàrries hizo un recordatorio de la evolución de la Cátedra desde sus inicios hace 16 años, e hizo una presentación de los ponentes, que hicieron un breve resumen de sus ponencias: proliferación de fake news y la "infodemia", provocadas por la sobrecarga informativa, la (des)atención, la desintermediación y el miedo. Para Carlos Ruiz, es la palabra la mitad de quien habla y la mitad de quien escucha. Joan Garcia, analizó la post-verdad, es decir, después de la verdad señalando la situación extraña y sorprendente de la cultura actual, en la que hemos dejado de creer en la verdad y estamos en un tiempo en el que no hay verdad: esto tiene consecuencias; que desaparece con la verdad, la mentira, el engaño y ya sin estar comprometidos con la verdad y nos conformamos con la mentira. Entonces me dedico a comprar las verdades que son más cercanas a mí, y nos deja sorprendentemente en la situación de dejarnos absolutamente crédulos. Finalmente, Francesc Torralba, señaló que la veracidad no es un deber sólo de los periodistas sino de todos, y especialmente de las personas responsables. Apuntó cuál es el significado de verdad: decir lo que son las cosas, recordando Aristóteles; habló de la adecuación entre la cosa y el intelecto. Hoy no tenemos más remedio que escuchar varios enfoques de un fenómeno para adecuarse a los hechos.

Cerró el acto Mons. Joan-Enric, que emplazó a compartir presencialmente el próximo Seminario de la Cátedra de Pensamiento Cristiano, que tratará el tema de la biotecnología y la ética.

Felicitación de la Curia al Arzobispo con motivo de su onomástica

Una amplia representación de la Curia diocesana y de los trabajadores del Obispado con el Arcipreste de Andorra y los seminaristas se reunieron el martes 23 de junio, al mediodía, en la sala de los pasos perdidos del Palacio episcopal de Andorra, para felicitar Arzobispo Joan-Enric Vives con motivo de su onomástica.

El Vicario General, Mn. Josep Maria Mauri, fue el encargado de transmitir en nombre de todos al Arzobispo la felicitación de los trabajadores, de la Curia, los consagrados y de los sacerdotes, así como de toda la Diócesis. En sus palabras, Mn. Mauri destacó cómo en esta pandemia se ha puesto de relieve la importancia de "preparar los caminos del Señor" como lo hizo San Juan Bautista yendo a lo esencial de nuestra vida.

Tras las palabras de Mn. Mauri, el Arzobispo Joan-Enric agradeció la felicitación y valoró el trabajo de todos los sacerdotes, diáconos y laicos que conforman la Curia diocesana, y de toda la Diócesis, y quiso tener un recuerdo especial para todas las familias, especialmente por los que tienen niños a cargo, que durante la pandemia tienen que dedicarse bien especialmente a ellos. Dios nos ayudará a salir adelante porque nos cuida con amor. Y deseó para todos la alegría que siempre comunica el Bautista.