×

Advertencia

JFolder: :files: La ruta no es una carpeta. Ruta: /var/www/vhosts/bisbaturgell.org/httpdocs/images/galeries/2120202GovernAD

Ante las elecciones al Parlamento - Nota de Justicia y Paz

Ofrecemos la Nota elaborada por Justicia y Paz de Cataluña, con motivo de las elecciones al Parlamento de Cataluña del próximo 14 de febrero.

“Aquest diumenge, la ciutadania catalana ha estat cridada a eleccions al Parlament. Per això, tal com fem habitualment [1], les comissions i associacions “Justícia i Pau” de Catalunya volem compartir públicament les següents reflexions:
 1. Aquesta convocatòria arriba en unes circumstàncies sanitàries que dificulten a moltes persones els drets de sufragi i de participació política. Pensem que hauria estat necessari trobar un mecanisme legal sòlid i amb garanties per endarrerir aquestes eleccions a un moment més favorable des del punt de vista sanitari. Això ha evidenciat la necessitat d’articular reformes legals d’ampli consens per gestionar en el futur aquests escenaris i dotar al nostre país d’una normativa electoral pròpia i de qualitat, a l’alçada del temps present. En tot cas, malgrat les circumstàncies, volem subratllar la importància de la participació ciutadana, que reforça la necessària legitimitat i representativitat de les institucions democràtiques.
   
 2. El nou Parlament i el nou Govern que sorgiran de les urnes han de tenir com a objectiu prioritari no solament controlar i superar la pandèmia [2], sinó també afrontar amb la màxima energia les seves enormes conseqüències socials, econòmiques i ecològiques. Caldrà implementar mesures creatives i innovadores de reactivació i reconversió econòmica, amb una atenció particular a les petites empreses i als sectors econòmics més afectats, amb l’horitzó d’una ecologia integral. Alhora, davant del creixement de la pobresa i les desigualtats, seran necessàries altes dosis de solidaritat amb els col·lectius més fràgils i unes polítiques més potents per garantir els drets bàsics, com són l’habitatge, el treball decent i la renda mínima, així com per a la protecció de la infància [3]. Tot això reclama avançar cap a una fiscalitat més justa, la reducció dràstica de la despesa militar, el fre a les activitats econòmiques especulatives, l’enfortiment dels serveis públics, la redistribució del treball i la promoció de noves i diverses formes de cooperació social. 
   
 3. Així mateix, tot i la pandèmia, creiem que la propera legislatura hauria d’afrontar, des de la cultura del diàleg, el conflicte existent entorn de l’estatus polític de la nació catalana. Com ja hem dit en altres ocasions, estem convençuts de la necessitat de superar el cicle d’injusta repressió penal sobre el moviment independentista [4] i de posar en marxa decididament un procés multilateral de diàleg, adreçat a construir un nou consens polític entorn d’una solució justa, democràtica i duradora, respectuosa dels drets del poble de Catalunya [5] i de totes les persones, i solidària amb els altres pobles d’Espanya [6].
   
 4. Atesa la gravetat del moment, immersos en una profunda crisi social, econòmica i sanitària, sumada a una emergència climàtica alarmant, resulta especialment preocupant el creixement de formacions populistes i amb trets autoritaris. Les actuals circumstàncies reclamen una transformació en profunditat de la pràctica política actual, que ha de fugir de les visions a curt termini, els conflictes partidistes estèrils, els personalismes o la pura conquesta del poder i centrar-se en el repte de construir un projecte comú, tant a escala nacional com planetària, sobre la base de la integració i la participació de totes les persones i grups socials i, de manera especial, la implicació dels joves en la recerca de respostes de futur [7].
   
 5. Des de Justícia i Pau preguem a Déu, en qui tenim posada sempre la nostra esperança, per tal que ajudi al nostre poble en aquests moments de dificultat i l’impulsi en el camí de la fraternitat universal. Perquè, com ha dit el papa Francesc, “ningú no se salva sol, sinó que únicament és possible salvar-se junts” (Fratelli Tutti núm. 33). 

Justícia i Pau Catalunya
Barcelona, 11 de febrer de 2021”

NOTES [1] Podeu consultar les notes de Justícia i Pau publicades amb motiu de les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya aquí. Eleccions 2015:  https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/justicia-pau/nota-justicia-pau-amb-motiu-eleccions-del-27-195964; Eleccions 2017: https://www.justiciaipau.org/declaracio-JiP-eleccions-21D
[2] Vegeu Nota de Justícia i Pau Catalunya, 15 juny 2020: “Lliçons de la pandèmia: la necessitat d’un sistema de salut fort, universal i integral”: https://www.justiciaipau.org/diem/llicons-pandemia-necessitat-sistema-fort-universal-integral.
[3] Vegeu en aquesta línia les mesures que proposa Càritas diocesana de Barcelona: https://blog.caritas.barcelona/institucional/en-aquestes-eleccions-les-persones-al-centre/
[4] Nombrosos tribunals, organismes i ONG internacionals han denunciat que el procés judicial contra diferents dirigents independentistes catalans ha violat drets fonamentals: Grup de Treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides, Comitè d’Afers Legals i Drets Humans del Consell d’Europa, Federació Internacional pels Drets Humans i Euromed Rights, Amnistia Internacional, Front Line Defenders, Organització Mundial contra la Tortura, Federació Internacional de Cristians contra la Tortura, International Trial Watch, Síndic de Greuges de Catalunya... També el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i la justícia belga ha dictaminat diferents violacions de les garanties pròpies d’un judici just.
[5] Com a entitat cristiana, tenim present que els bisbes de Catalunya han afirmat en diferents ocasions la realitat nacional de Catalunya i els seus drets com a poble, principalment en el document Arrels cristianes de Catalunya de 27 de desembre de 1985: https://www.flama.info/modules/rimages/files/arrels_cristianes_de_catalunya_copy1.pdf
[6] Hem tractat en profunditat aquesta problemàtica en la Nota de Justícia i Pau de Catalunya, Abandonar la repressió per començar a construir un nou consens polític (març 2020); https://www.justiciaipau.org/diem/abandonar-la-repressio-comencar-construir-un-nou-consens-politic
[7] Vegeu manifest de la Trobada catalanobalear de Justícia i Pau de 2019 dedicada a aquest tema: https://www.justiciaipau.org/diem/de-la-frustracio-lesperanca-avancant-cap-nous-estils-i-valors-en-la-practica-politica-manifest

Día del ayuno voluntario y Campaña 2021 de Manos Unidas

"Contagia solidaridad para acabar con el hambre" es el lema de la 62ª Campaña de Manos Unidas que se celebra el domingo 14 de febrero de 2021 y que se centra en denunciar las consecuencias que la pandemia del coronavirus está teniendo entre las personas más vulnerables del planeta. Desea promover la solidaridad entre todos los hombres y mujeres como única forma de combatir la pandemia de la desigualdad, agravada por la crisis sanitaria mundial, que castiga con el hambre y la pobreza a cientos de millones de personas en el mundo.

En la Diócesis de Urgell el proyecto de desarrollo que Manos Unidas Urgell que este año quiere sufragar está situado en Uganda y consiste en la mejora de la seguridad alimentaria y de los ingresos de familias campesinas. Su importe intentar cubrir es de 35.000 euros. El proyecto se sitúa en el distrito de Rubirizi, en la región de Mbarara, en una zona agrícola deprimida en la que varios factores han provocado el empobrecimiento del suelo: deforestación, sequía y falta de conocimientos agrícolas por parte de los campesinos. El 99% de los habitantes viven en un área rural y la mayoría de ellos están por debajo del umbral de la pobreza, con unos ingresos de unos 1,5 euros al día. Ahora solicitan la colaboración de Manos Unidas para llevar a cabo un proyecto de mejora de las condiciones de vida de 600 familias en veinte pequeñas localidades y que permitirá que 4.800 personas (sobre todo niños y mujeres) se puedan beneficiar. Se trata de un proyecto formativo y de equipamientos en seguridad alimentaria, técnicas agrícolas, sanidad e higiene y generación de ingresos para conseguir una mejora de los cultivos como para diversificar las actividades de generación de ingresos. En las sesiones formativas se pondrá especial énfasis sobre las medidas de seguridad para prevenir el contagio por el coronavirus. El proyecto durará 3 años.

La campaña se iniciará este viernes día 12 de febrero con el Día del ayuno voluntario y según Manos Unidas puede ser lo mejor para convertir esta pequeña renuncia en algo grande. La idea es hacer ayuno para saber lo que se siente cuando se pasa hambre y dar lo que te ahorras a esta organización que lucha contra el hambre en todo el mundo. La historia de este día se remonta a 1960 cuando Mujeres de Acción Católica Española realizaron su primera Campaña contra el Hambre, a partir de la cual se ha ido configurando la actual Manos Unidas, bien conocida en todo el mundo.

El próximo sábado día 20 de febrero a las 11h. vía telemática tendrá lugar la Asamblea diocesana de Manos Unidas del Obispado de Urgell donde está prevista la participación de las diferentes parroquias del Obispado y donde se revisará la campaña de 2020 y se explicará detalladamente la campaña del 2021 y se comentarán los materiales y las iniciativas para este 2021.

Celebració de la Jornada del Malalt a la diòcesi

La diòcesi va celebrar l'11 de febrer la 28ª Jornada Mundial del Malalt coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu de Lourdes.

A la Catedral de Santa Maria d’Urgell, el seu Rector i també Consiliari diocesà de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, Mn. Ignasi Navarri, va presidir l’Eucaristia central de la commemoració, a les onze del matí, que va aplegar molts fidels i membres de l ‘Hospitalitat.

Va fer referència en la seva homilia al missatge del Sant Pare amb motiu d’aquesta diada del Malalt, que recorda les paraules pronunciades per Jesús «Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar» (Mt 11,28): “Aquestes paraules expressen la solidaritat del Fill de l’home, Jesucrist, davant d’una humanitat afligida i sofrent”, diu el Papa, assenyalant que l’Església desitja ser cada vegada més —i el millor que pugui— la “posada” del Bon Samarità que és Crist (cf. Lc 10,34)”. A l'Eucaristia també hi van participar membres de la Delegació diocesana de Pastoral de la Salut i molt ancians i malalts van rebre la unció dels malalts que els enfortirà en moments de debilitat i malaltia. 

Entrega del VII Memorial obispo Pere Tena

En el Aula Magna del Seminario Conciliar de Barcelona, ​​el día 10 de febrero de 2021 -dies natalis y aniversario del fallecimiento del Mons. Pere Tena Garriga ocurrido el 2014- tuvo lugar la entrega del VII Memorial obispo Pere Tena, que concede el Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL), y que había recaído en el Instituto Superior de Liturgia ad instar facultativo, el centro de nivel universitario de enseñanza, investigación y divulgación de la Liturgia y de la celebración de los sacramentos, vinculado al Ateneo Universitario Sant Pacià de Barcelona.

Presidió el acto de entrega Mons. Joan-Enric Vives, Arzobispo de Urgell y Presidente de la Comisión Interdiocesana de Liturgia (CIL) de la Conferencia Episcopal Tarraconense, con el Presidente del Centro de Pastoral Liturgia y el que recibía el Memorial, Dr. Gabriel Seguí.

Tras unas palabras del Presidente del CPL Mn. Josep M. Romaguera, ofreció una laudatio de los méritos de la institución premiada el Ilmo. Sr. Dr. Joan Torra, Decano de la Facultad de Teología de Cataluña, a la que contestó el Dr. Seguí que agradeció la distinción y trazó una breve historia de la Institución y su compromiso docente e investigador. Y cerró la sesión Mons. Vives que hizo un recuerdo cariñoso del obispo Tena y agradeció la entrega que llevan a cabo el CPL y el Instituto de Liturgia, para la Iglesia en Cataluña.