Memòria del Centre Català de Solidaritat (CECAS) d’atenció a la drogodependència el 2014

Més de 500 persones de tot Catalunya amb problemes de drogodependències han realitzat un programa de tractament al Centre Català de Solidaritat durant el 2014. La seva tasca es basa en generar espais per atendre, acompanyar i tractar educativa i terapèuticament persones amb problemes addictius, amb especial sensibilitat per aquelles que es troben en situacions de marginació, amb la màxima qualitat de mitjans humans tècnics i econòmics.

Promogut per Càritas Catalunya i la Conferència Episcopal Tarraconense, CECAS rep també el suport de la Unió de Religiosos de Catalunya i de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Hi participa el Bisbat d’Urgell, a través de Càritas d’Urgell i Càritas Andorrana.

Aquest centre es planteja què porta les persones a l'addicció i fa acompanyament de les realitats, potencialitats i capacitats personals per tal que la mateixa persona sigui la solució que li permeti millorar la seva qualitat de vida, autonomia i benestar.

Una feina que és possible gràcies a les 92 places residencials i 15 de centre de dia que diàriament s’ofereixen. També hi juga un paper clau l’atenció ambulatòria que s’ofereix en el Centre d’Atenció i Seguiment. Els programes de tractament de CECAS es duen a terme a través de l’atenció ambulatòria, en el centre de dia, a la comunitat terapèutica, en un pis de reinserció, i en un pis d’inclusió social i atenció familiar.

L’equip d’atenció està format per 42 professionals dels camps de la Medicina, Infermeria, Psicologia, Treball social, Educació Social i Integració Social. A més, es compta amb el suport de 2 psiquiatres gràcies a la col·laboració amb Sant Joan de Déu i amb 70 persones voluntàries.

El perfil dels atesos

De les persones ateses, un 81,8% són homes i un 18,2% són dones, les quals, a nivell residencial, han estat ateses de manera específica en un programa diferenciat de comunitat terapèutica que es troba ubicat a Tarragona. El tram d’edat majoritari és de 31 a 40 anys, i la droga principal que motiva l’ingrés és l’alcohol amb un 42,4% dels casos, essent la cocaïna la segona droga principal (36,5%). Un 70% de les persones es trobaven a l’atur havent treballat abans.

Fins a un 65% de les persones han finalitzat el tractament amb una alta terapèutica, essent 6 mesos el temps mig d’estada.

El suport familiar és clau per acompanyar el malalt en el procés de desintoxicació i deshabituació. Es realitzen grups, entrevistes individualitzades i trobades entre la família i la persona amb drogodependència. Aquest 2014 s’han atès fins a 150 famílies.

Les ajudes a CECAS

El pressupost executat ha estat de prop de 1.800.000 euros. Cal remarcar que les cessions d’ús i aportacions en espècies són importants i permeten un bon desenvolupament de les activitats. L’Ajuntament de Barcelona cedeix gratuïtament la finca de Can Puig. L’Agència de Salut Pública de Barcelona col·labora amb la realització de les analítiques per al control d’abstinència. Els Arquebisbats de Tarragona i Barcelona, i els Bisbats de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa i Lleida, cedeixen els locals de les acollides. Les Càritas Diocesanes de Barcelona, Lleida i Tarragona paguen els subministraments d’aigua, electricitat, gas i telèfon dels locals d’acollida respectius.

En relació als aliments, es reben donacions de la Fundació Banc dels Aliments i del Pla d’Ajuda alimentària de la UE, Creu Roja a Barcelona.

D’altra banda, destacar que el 2014 s’ha constituït l’Espai de Reflexió Ètica en Serveis Socials del CECAS amb la finalitat de ser un òrgan de caràcter consultiu i interdisciplinari, creat per a anàlisi i assessorament de qüestions de caràcter ètic en l’àmbit de l’atenció a les persones amb drogodependència, amb la finalitat de contribuir a la millora de la seva atenció, a través de la promoció dels valors ètics.

El Centre Català de Solidaritat és una Fundació privada sense ànim de lucre fundada l’any 1991, que es dedica a l’atenció de persones amb drogodependència, especialment aquelles que es troben en situació d’exclusió social. S'atén tant la persona com el seu entorn familiar.

El CECAS neix l'any 1991, a iniciativa de les Càritas de Catalunya i amb el suport dels bisbes de totes les diòcesis catalanes amb la voluntat de cobrir les necessitats de persones excloses amb problemes d'addicions. I és un servei de l'Església de Catalunya per al tractament, rehabilitació i reinserció de les persones amb drogodependència. Treballen des de valors com ara l'afecte, la solidaritat, la responsabilitat social, la lluita contra la marginalitat, el compromís, la motivació, l'entusiasme, l'esperança, la paciència i la tolerància.

Celebració de les noces d’or sacerdotals de Mn. Josep Font

El diumenge 5 de juliol Mn. Josep Font i Gallart va celebrar les seves noces d’or sacerdotals amb els seus feligresos de les parròquies cerdanes de Vilallobent, Age i Meranges. A les 12 del migdia celebrà la solemne eucaristia a l’església parroquial de Vilallobent on s’hi concentraren feligresos de les tres parròquies, amb els alcaldes de Puigcerdà i Meranges. El dinar comunitari se celebrà al nou local social, recentment inaugurat al poble de Vilallobent. L’acompanyaren també Mn. Xavier Parés, company de curs, i Mn. Pere Morales vicari de Puigcerdà. A l’hora del brindis hi hagué diversos parlament d’agraïment a Mn. Font pel seu servei, durant 10 anys, en aquelles parròquies. Finalment Mn. Josep expressà també  la seva satisfacció pels anys de ministeri en aquets poblets de la Cerdanya, i degut a la seva jubilació, s’acomiadà dels feligresos. Properament celebrarà també una eucaristia d’acció de gràcies, amb la seva família, en el seu poble natal de Mont-rós.

Festa del Patró de La Seu d’Urgell: St. Ot

Amb molta solemnitat el dia 7 de juliol es va celebrar la festa de Sant Ot, Patró de la ciutat de La Seu d’Urgell. Precisament fou Sant Ot qui va reconstruir i embellir el bell temple de la S.E. Catedral dedicada a Santa Maria d’Urgell on tingué lloc la solemne Eucaristia per a lloar al Sant Patró de la ciutat de La Seu d’Urgell.
L’Eucaristia joiosa fou celebrada pel Rector de la Parròquia i Degà del Capítol Catedral, Mossèn Xavier Parés i concelebrada per un bon grup de preveres de la ciutat de La Seu.
A l'homilia, molt emotiva, Mn. Xavier Parés va donar testimoni dels valors, cristians i culturals que movien a Sant Ot: l’amor i la entrega als més pobres i desemparats, la preocupació per dignificar el culte diví, etc.
La Coral de la Parròquia de Sant Ot i l’orgue ajudaren a viure amb intensitat la celebració eucarística.
Finalment, tingué lloc la benedicció de la coca i el vi als peus de la imatge de Sant Ot, que després serien repartides a fora de la catedral. Una ballada de sardanes, tot un símbol i festa i germanor desafiant la calor forta d'aquests dies d'estiu, clogué la jornada festiva del sant Patró de la ciutat de La Seu.

Reunió conjunta de les Comissions Interdiocesanes de Litúrgia i de Música a Salardú

Els dies 6 i 7 de juliol va tenir lloc la reunió conjunta de les Comissions Interdiocesanes de Litúrgia i de Música, de la Conferència Episcopal Tarraconense, a Salardú (Vall d'Aran).
Va presidir la trobada l'arquebisbe d'Urgell Mons. Joan-Enric Vives i el coordinador de les dues Comissions Mn. Joan Baburés, Delegat diocesà de Girona.
Va ser una reunió conjunta on tots els membres assistents van poder aportar sobre els temes habituals de les dues Comssions. Van tractar del IV Congrés Litúrgic de Montserrat celebrat a l'abril, i sobretot de la presentació de la segona edició del Cantoral litúrgic bàsic de la CET. A la Catedral de Tarragona el proppassat mes de juny ja va ser presentat aquest Cantoral i ara es desitja que pugui ser presentat a cada Diòcesi amb seu a Catalunya.
També es va tenir present la Butlla Misericordiae vultus, i l'any de la Misericòrdia convocat pel Papa Francesc amb les implicacions que tindrà per a la pastoral litúrgica.