Ponencia de Mn. Elvira en el Consejo Asesor de Catequesis de la CEE

El día 30 de octubre tuvo lugar en la sede de la Conferencia Episcopal Española una de las reuniones periódicas del Consejo Asesor de la Subcomisión Episcopal de Catequesis de la Conferencia Episcopal Española.

Bajo la presidencia de Mons. Amadeo Rodríguez Magro y la dirección del Rev. Juan Luis Martín Barrios se reunieron los diferentes representantes de las provincias eclesiásticas del territorio español para tratar diversas temáticas y situaciones referentes a la catequesis.

Con el fin de tratar uno de los puntos del orden del día fue invitado Mn. Antoni Elvira, delegado de catequesis de Urgell y Vicario episcopal para exponer cuáles son "Los elementos irrenunciables de la acción catequética", en torno a la dimensión eclesial, la Palabra de Dios y la fe, que deben estar siempre presentes en cualquier forma de catequesis.

Al terminar su aportación se abrió un diálogo y una reflexión a partir de algunos puntos expuestos por el delegado de catequesis de Urgell.

El Festival Canòlich Music: la fe i la música com a resposta a les inquietuds dels joves

En el marc de la celebració del Sínode dels joves, la fe i el discerniment vocacional, el Bisbat d'Urgell torna a proposar per sisè any consecutiu un festival de música cristiana amb una clara vocació de dur a terme un treball de pastoral juvenil, d'acompanyament dels joves en la recerca de valors i d'actituds a través d'un llenguatge que els és proper: la música i les experiències de solidaritat i reflexió. Se celebrarà els propers dies 16 i 17 de novembre a Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra.

Aquest és un esdeveniment únic a Catalunya i Andorra, i dels pocs que hi ha a Espanya amb aquest magnitud i vocació. Ha estat un camí de confiança en les noves generacions, i de treball en equip de moltes persones.
, jove i familiar, el dissabte 17 de novembre, que aplega prop d'un miler de persones diverses generacions en un sol acte. Aquesta celebració ve precedida per espais de comunicació i pregària, tallers de reflexió i tallers vivencials (enguany sobre els drets humans) i, per suposat, concerts.

Els concerts es poden seguir el divendres al vespre i a la nit i el dissabte a la nit: hi participen grups de diversos estils, de l'àmbit internacional i catalans o andorrans, amb clara vocació de divulgació de bons valors:
,
,
,
i el
. La missa, amb música en directe, serà animada pel músic català David Pradas i el seu projecte visual i musical "
.

El Festival Canòlich Músic va néixer fa sis anys de la iniciativa d'un grup de joves monitors vinculats a la Delegació d'Ensenyament i de Joventut del Bisbat d'Urgell, i va trobar en la parròquia de Sant Julià de Lòria un espai on desenvolupar-se, amb el suport del Comú de Sant Julià, del govern d'Andorra i de diverses empreses i particulars. Cada any ha desenvolupat un tema, amb la intenció de fer arribar valors sòlids als nois i noies, adolescents i joves que estan construint la seva pròpia percepció de la realitat i del món que els envolta; enguany se celebra el 70 aniversari de la Declaració universal dels drets humans.

Es divulga essencialment a través de les escoles, els mestres i animadors que estan interessats en desenvolupar aquestes dimensions en els joves en diverses àrees geogràfiques: el Principat d'Andorra, l'àrea pirinenca i les escoles de les principals capitals de comarca, de les comarques de Lleida i també algunes escoles de Barcelona, València.

Els joves viatgen amb els seus monitors i mestres a Sant Julià de Lòria i tenen la oportunitat de compartir espais, tallers, i concerts, i conèixer-se. Per molts, la pregària no és aliena a les seves vides, però per alguns, les pregàries de benvinguda el divendres al vespre i al matí del dissabte,

molt testimonials i en clau de llenguatge juvenil, són una experiència que els obre la porta a la espiritualitat.

Els delegats de Joventut i Ensenyament, Lluis Plana i Mn. Pepe Chisvert, són els que han liderat aquest projecte, conjuntament amb l’equip organitzar i el suport d'un equip d'unes 90 persones voluntàries, que articulen l'organització dels espais per dormir, els àpats, els tallers, l'atenció als grups i les activitats.

Hi col·laboren els serveis de circulació i manteniment del Comú (ajuntament) de Sant Julià de Lòria, i empreses vinculades a les telecomunicacions en el suport logístic.

Es fa una retransmissió i seguiment informatiu a través de xarxes socials, Youtube, Facebook,  i de mitjans televisius, com Andorra TV, Pirineus TV i Ràdio Estel.


Més fotos

Presentació de la restauració d’una col·lecció de teles del s. XVI del Museu Diocesà d’Urgell

El dia 30 d’octubre, al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), a St. Cugat del Vallès, va tenir lloc l’acte de presentació d’una col·lecció de 16 pintures sobre tela del segle XVI, procedents de la Catedral de Sta. Maria d’Urgell, la restauració de les quals ha promogut el Museu diocesà d’Urgell.

Les pintures representen profetes i patriarques i la seva excepcionalitat rau en el fet que són una de les poques traduccions figuratives que s’han conservat de la història antictestamentària de Jacob amb els seus dotze fills i tres profetes. La col·lecció destaca per ser la més antiga d’Europa d’aquests cicles pictòrics datada el darrer terç del segle XVI.

La Fundació Banc de Sabadell ha col·laborat amb el Bisbat d’Urgell en aquesta important restauració i el CRBMC ha dirigit la intervenció, i ha contribuït també en el seu finançament a través de la línia de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L’acte de presentació d’aquesta important restauració va ser presidit per l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives; el President de la Fundació Banc Sabadell, Sr. Miquel Molins; la Directora del CRBMC, Sra. Àngels Solè; el Director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Sr. Josep Manuel Rueda i va comptar amb la presència del Vicari General d’Urgell, Mn. Josep Maria Mauri; la Delegada de Patrimoni del Bisbat d’Urgell, Sra. Clara Arbués i la restauradora Sra. Maite Toneu, així com el Doctor en Història de l’Art de la Universitat de Girona, Sr. Joan Bosch.
 

Descripció historicoartística

Agraïm la informació històrica relativa a aquest important conjunt pictòric, que ens l’aporten amablement i desinteressada els professors de la Universitat de Girona–Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural Joan Bosch i Adrià Vàzquez.

Així com l’expertesa dels restauradors ha depurat les teles de les adherències que les desnaturalitzaven i n’alteraven la percepció i ens acosta tant com és possible a la genuïnitat de la sèrie dels “Patriarques” del Museu Diocesà d’Urgell, l’anàlisi de la història de l’art en posa de manifest l’excepcionalitat en constatar que són una de les poques traduccions figuratives que s’ha conservat de la història antictestamentària de Jacob amb els seus dotze fills.

Limitant-nos a Europa, és una de les tres sèries pictòriques dedicades a aquesta temàtica que s’han preservat, juntament amb el famós cicle de  “Les tribus d’Israel” de Francisco de Zurbarán (c. 1640), conservat des de mitjan segle XVIII en dues col·leccions angleses (Auckland Castle i Grimsthorpe Castle), i amb els humils frescos de l’església de Saint Mary the Virgin, de Burton Latimer (Anglaterra). També se’n coneix  una interpretació escultòrica, la dels  relleus de l’església dels Sants Joans de València i, sobretot, quatre il·lustracions en  forma de gravats realitzats i publicats als Països Baixos durant la segona meitat del segle XVI: els dotze patriarques de Dirck Volkertsz Coornhert  (1550);  els que creà Joos Lambrecht  per il·lustrar el text De testamenten der twalf patriarcken Jacobs kinderen (Ghent, 1552), els de Jan Sadeler (publicats a Anvers l’any 1585 dins el Thesaurus Veteris et novi testamenti) i els de Jacques de Gheyn (c. 1589).

En aquest context tan selecte, la sèrie urgellenca destaca per ser el més antic dels cicles pictòrics, ja que podríem datar-la durant el darrer terç del segle XVI, i perquè temàticament és molt original ja que no prové només, com la de Zurbarán, de la recreació del capítol 49 del bíblic Llibre del Gènesi, sinó d’un interesantíssim i culte diàleg, mantingut tant amb les sèries gravades més antigues, les de Dirck Volkertsz i Joos Lambrecht, com amb alguna edició del llibre titulat “Els testaments dels dotze patriarques” que va ser molt popular a l’Europa central i la Gran Bretanya durant els segles XVI i XVII.

Llegida en aquest context la sèrie es comportaria com un sermó visual —i un recordatori perpetu— entorn de les virtuts a seguir i els vicis a evitar, que podria haver format part de la col·lecció d’algun dels bisbes urgellencs del final del segle XVI.  A cada tela aquesta significació s’activa a través de la interrelació entre el personatge, caracteritzat amb una fantasiosa indumentària “orientalitzant”, el seus atributs, un animal simbòlic, una al·legoria ubicada en un petit clipeus a la part superior de la pintura i la inscripció que figura als peus de cada llenç.

Encara no en sabem l’autor. Una antiga hipòtesi  que les acostava als pinzells del tolosà Antoni Peitaví ha anat perdent força amb l’avenç de la restauració i de l’estudi. Ara mateix ens inclinem per considerar-les com una obra d’un mestre de cultura artística centreeuropea o francesa actiu a Catalunya o a l’Aragó.
 

Estat de conservació

La tècnica pictòrica emprada en les obres és el tremp de cola, amb una capa de preparació extremadament fina. El suport tèxtil és un tafetà senzill i les fibres són liberianes, segons les anàlisis. Les mides aproximades són de 190 x 85 cm. Les pintures estan emmarcades amb llistons, pintats també amb la tècnica del tremp de cola. El muntatge, tradicional a l’època, és fix, clavat directament al damunt de tela i bastidor.

L’estat de conservació de les pintures abans dels tractaments era deficient. Al llarg dels segles passats les obres van passar per diverses intervencions. Està documentat que a finals del segle XIX totes les pintures les havia repintat de manera invasiva un pintor local anomenat Oromí. Els autors del llibre La Catedral de la Seu d’Urgell comenten que a l'any 2000, quan escrigueren el llibre, les peces encara presentaven la repintada que "si més no en algunes, en malmet la factura i n'obstaculitza l'estudi".

La capa pictòrica presentava pèrdues disperses arreu, que coincidien, generalment, amb les pèrdues del suport. La superfície pictòrica presentava una lleugera capa de pols i brutícia.

La tela original estava oxidada i rígida, i presentava alguns estrips i pèrdues que en part es van intervenir amb pedaços. Totes les obres estaven reentelades, segurament fruit d’una intervenció més antiga que la de les repintades, cosa que provocava tensions i bosses, de diferent grau.
 

Intervenció de conservació-restauració

La intervenció de conservació–restauració, iniciada l’any 2014 i finalitzada el 2017, s’ha fet seguint les directrius i protocols del CRBMC. S’ha basat en el criteri de la mínima intervenció, amb la finalitat d’aportar a les obres la màxima estabilitat i retornar-los la llegibilitat.

En primer lloc es va fer un estudi i examen tecnicocientífic amb raigs X, i fotografies amb llum difusa, transmesa, ultraviolada i d’infraroigs. De les mostres extretes, s’ha analitzat i identificat l’aglutinant de la capa pictòrica, els pigments, la capa de preparació i les fibres del suport de tela.

A partir de les anàlisis fisicoquímiques prèvies, amb la proposta d’actuació, es van iniciar les intervencions sobre les obres.

Abans que res, se’ls va fer una desinsectació per anòxia. Seguidament, s’han desmuntat els llistons d’emmarcament i després s’ha netejat en sec (amb aspiració i paletina) el revers, tant de la tela com del bastidor, per eliminar la pols superficial acumulada. A més, al bastidor també se li ha fet una neteja aquosa.

La neteja de les superfícies pictòriques s’ha dut a terme amb el sistemes de control del pH, tenint en compte la fragilitat d’alguns pigments. L’eliminació de les repintades s’ha fet de manera controlada, amb un dissolvent gelificat.

Les teles originals es trobaven puntualment desadherides de les teles de reentelatge, per la qual cosa s’han enganxat les dues amb una cola orgànica, amb els procediments tècnics adequats

A les zones de pèrdua de tela original, s’han aplicat empelts de tela de lli adherits amb una cola orgànica. Els orificis que podien quedar entre empelt i tela original s’han omplert amb fibres de lli, enganxades amb el mateix adhesiu, amb l’ajuda de la taula de succió. En el cas del quadre del patriarca Neftalí, la tela estava molt destensada, per la qual cosa s’han aplicat puntualment bandes de tensió i reforç.

La presentació final dels quadres ha consistit a reintegrar els empelts a base d’aquarel·les, i en algunes zones amb pigments i vernís.

Els marcs s’han netejat amb el sistema de control del pH,  i després s’ha eliminat la purpurina amb un dissolvent gelificat, de manera controlada. Un cop acabat aquest procés, s’han consolidat volumètricament i cromàtica les petites pèrdues. A continuació, s’han tornat a muntar els llistons del marc a l’obra.

La intervenció de conservació-restauració s’ha fet seguint les directrius i protocols del CRBMC. S’ha basat en el criteri de la mínima intervenció, amb la finalitat d’aportar a les obres la màxima estabilitat i retornar-los la llegibilitat. La restauració ha fet possible la recuperació d’obres d’una qualitat artística molt superior a la que es preveia, ja que les repintades generalitzades no deixaven entreveure una col·lecció de pintures de tanta qualitat.

El procés de conservació–restauració ha comptat amb un equip de set professionals dirigits pel CRBMC, i s’ha dut a terme en el decurs dels darrers cinc anys.

 

Sobre la Fundació Banc Sabadell

La Fundació Banc Sabadell es va constituir com a fundació privada l’any 1994 amb la intenció d’estimular l’excel·lència i promoure el coneixement de la cultura. El seu objectiu es promoure activitats de divulgació, formació i investigació en els àmbits educatiu, científic i cultural, així com fomentar el talent jove i recolzar-lo.

Al llarg d’aquests anys, la Fundació ha contribuït a impulsar activitats en aquests àmbits i també s’ha consolidat com a organitzadora dels prestigiosos guardons Premi Fundació Banc de Sabadell a la Investigació Biomèdica, a les Ciències i Enginyeria i Premi Fundació Banc de Sabadell a la Investigació Econòmica.

Visita de la Consejera de Cultura Laura Borràs al Arzobispo y Copríncipe

El Arzobispo de Urgell y Copríncipe de Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, recibió la Consejera de Cultura de la Generalidad de Cataluña, Hble. Sra. Laura Borràs, el Palacio Episcopal, el lunes 29 de octubre.

Durante el encuentro, que se desarrolló en un tono muy cordial, se habló del proyecto de renovación y ampliación del Museo Diocesano de Urgell y de otros temas de interés mutuo, así como de la relación cultural con el Principado de Andorra.

En la reunión de trabajo posterior a la entrevista asistieron el Alcalde de La Seu d'Urgell Ilmo Albert Batalla; el Vicario General Mn. Josep M. Mauri; la Delegada de Patrimonio del Obispado de Urgell, Sra. Clara Arbués; el Secretario General del Obispado, Mn. David Codina; el Director de los Servicios Territoriales de Cultura en Lleida Sr. Josep Borrell; la Delegada del Gobierno de la Generalitat en el Pirineo, Sra. Rosa Amorós; el Presidente del Consejo Comarcal del Alt Urgell, Ilmo Sr. Jesús Fierro, y los arquitectos Sr. Ángel Tuset y Sra. Lourdes Espar, autores del proyecto de remodelación y ampliación del Museo Diocesano de Urgell.

Tras el encuentro la Consejera pudo visitar las instalaciones del Archivo Capitular de Urgell, donde admiró algunas de las piezas más relevantes y valiosas que allí se guardan y que le comentó el Archivero Capitular, Mn. Benigne Marquès.