Presentació del llibre La Mare de Déu en cent cançons tradicionals del Pirineu

El dia 20 de juny a l'auditori de la Inmaculada de La Seu d'Urgell tingué lloc l'acte de presentació del llibre La Mare de Déu en cent cançons tradicionals del Pirineu, de l'autor Sr. Artur Blasco i que forma part del Volum Vè. de la seva obra A peu pels camins del cançoner.

Intervingueren en la presentació del llibre el M.I. Vicari General del Bisbat d'Urgell, Mn. Josep M. Mauri; l'historiador Sr. Joan Pous i l'Il·lm. Sr. Alcalde de la ciutat de La Seu d'Urgell, Sr. Albert Batalla, a més de l'Autor, que posaren en relleu en les seves intervencions l'estima que el poble cristià del Pirineu sempre ha tingut envers la Mare de Déu i que queda palès en aquestes cançons tradicionals a llaor de Maria Santíssima.

20140620 20475720140620 204742