Acte d’homenatge als Beats màrtirs al cementiri de Lleida

p5040312Diumenge dia 4 de maig l'Arquebisbe d'Urgell, acompanyat pel Vicari General d'Urgell Mn. Josep Maria Mauri, es va fer present al cementiri de Lleida a l'acte d'homenatge que la Diòcesi de Lleida va organitzar en memòria del Bisbe Mons. Salvi Huix Miralpeix i d'altres 14 màrtirs. Entre ells, hi ha Mn. Pau Segala Solé, sacerdot diocesà d'Urgell. Tots ells van ser beatificats a Tarragona el 13 d'octubre passat.
Presidí l'acte el Bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris i s'hi feren presents diversos Superiors Generals de les Ordes dels màrtirs beatificats així com alguns dels familiars dels beats màrtirs que allà hi reposen. El M.I. Ajuntament de Lleida fou representant per la Regidora i membre de la Comissió de Cohesió Social i Serveis a les Persones, Sra. M. Rosa Ball.

L'acte consistí en una senzilla i emotiva pregària sobre la làpida que s'ha construït per sobre la ja existent dedicada al jove Beat Francesc Castelló. La nova làpida té les fotografies i el nom de 6 mercedaris, 4 carmelites, el sacerdot diocesà d'Urgell, 2 germans de la Sagrada Família i un germà de La Salle. Tots ells presidits pel Bisbe Salvi Huix. Els 15 foren assassinats per causa de la fe a la persecució religiosa dels anys 1936-1939 i estan enterrats a la Fossa comuna del cementiri de Lleida.
Després de la pregària, es va celebrar una Eucaristia a la Capella del Cementiri.

martirs lleida1martirs lleida3p5040280p5040296p5040306