Reunió anual de la Societat Mariològica Espanyola a Lleida

conferenciamnmateo1El dia 12 de setembre l'Arquebisbe d'Urgell Joan-Enric Vives visità els membres de la Societat Mariològica Espanyola, que tenia la seva trobada anual a Lleida, a l'Acadèmia Mariana.

Diverses ponències i diàleg enriquidor que les segueix, van ser el temari d'aquesta sessió.

L'Arquebisbe hi pogué escoltar la ponència del Dr. Joan Antoni Mateo García, sacerdot d'Urgell, que versà sobre "Maria i la Nova evangelització". Dinà amb els assistents i pogué conèixer de prop el treball d'investigació que realitzen i les publicacions que patrocinen.

 

La Societat Mariològica Espanyola (SME) és una associació de persones que estudien i investiguen la vida i virtuts de la Mare de Jesús, els seus privilegis i excel·lències, els dogmes i veritats revelades al voltant de la benaurada Verge Maria, Mare de Déu i de l'Església.
És una societat sense ànim de lucre, en què els seus membres se senten atrets per aquest estudi i investigació portats purament per l'amor a la ciència i a la Mare de Déu. Té estatuts civils, com figura en la seva fundació el dia 9 de juliol de 1942.

L'actual Junta està formada pel President: Enrique Llamas OCD (Salamanca), Vice-President: Luis Díez Merino CP (Barcelona), Vocals: Francisco Mateo Sec (Sevilla-Pamplona), Antonio María Calero de los Ríos SDB (Sevilla) i Joan Antoni Mateo (Tremp, Lleida).

conefrenciamnmateo2