Missatge del Papa Benet XVI als joves amb motiu de la propera Jornada Mundial de la Joventut

5. Orientats cap a la vida eterna

«Què haig de fer per a posseir la vida eterna?» Aquesta pregunta del jove de l'evangeli sembla allunyada de les preocupacions de molts joves contemporanis, ja que, com observava el meu Predecessor, «¿no som nosaltres la generació a la qual el món i el progrés temporal omplen completament l'horitzó de l'existència?» (Carta als joves, n. 5). Però la pregunta sobre la «vida eterna» aflora en moments dolorosos particulars de l'existència, quan patim la pèrdua d'una persona propera o quan vivim l'experiència del fracàs.

I què és la vida eterna a la qual fa referència el jove ric? Ens ho il•lustra Jesús quan, dirigint-se als seus deixebles, afirma: «El vostre cor s'alegrarà quan us tornaré a veure. I la vostra alegria, ningú no us la prendrà» (Jn 16,22). Són paraules que indiquen una proposta exaltadora de felicitat sense fi, de goig de ser ple a vessar per l'amor diví per sempre.

Preguntar-se sobre el futur definitiu que ens espera a cadascun de nosaltres dóna sentit ple a l'existència, ja que orienta el projecte de vida cap a horitzons no limitats i passatgers, sinó amplis i profunds, que porten a estimar el món, tan estimat per Déu mateix, a dedicar-nos al seu desenvolupament, però sempre amb la llibertat i l'alegria que neixen de la fe i de l'esperança. Són horitzons que ajuden a no absolutitzar les realitats terrenals, sentint que Déu ens prepara una perspectiva més gran, i a repetir amb sant Agustí: «Desitgem plegats la pàtria celeste, sospirem per la pàtria celeste, sentim-nos pelegrins aquí baix» (Comentari a l'evangeli de sant Joan, Homilia 35, 9). Tenint fixa la mirada en la vida eterna, el beat Pier Giorgio Frassati, mort el 1925 a l'edat de 24 anys, deia: «Vull viure i no bivaquejar!», i en la fotografia d'una escalada enviada a un amic escrivia: «Cap amunt», al•ludint a la perfecció cristiana, però també a la vida eterna.

Benvolguts joves, us exhorto a no oblidar aquesta perspectiva en el vostre projecte de vida: estem cridats a l'eternitat. Déu ens ha creat perquè estiguem amb ell, per sempre, i la vida us ajudarà a donar un sentit ple a les vostres eleccions i a donar qualitat a la vostra existència.