Creure en l'Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor

ÍNDEX[1] Benet XVI, Encíclica Déu és amor, 40.

[2] Lc 1,49

[3] Benet XVI, Discurs a la Cúria Romana, 22/12/2005.

[4] Mt 7,1

[5] Mt 7,5

[6] Mt 8,26

[7] Cf. Lc 15,3-7

[8] Ad gentes, 6 (La cursiva és nostra).

[9] Joan Pau II, Discurs al Consell de les Conferències Episcopals d'Europa, 11/10/1985, nº 11.

[10] Íbidem, nº 1

[11] Cf. Mt 13,33

[12] Gaudium et Spes, nº 1

[13] Mt 25,35

[14] Mt 6,24

[15] Lc 9,25

[16] Concili Provincial Tarraconense, resolució 1.

[17] Benet XVI, Discurs al President Carlo A. Ciampi, 24/06/2005.

[18] Cf. 2 Tm 4,2

[19] Joan Pau II, Discurs a Cuatro Vientos - Madrid, 3.05.2003.

[20] Benet XVI, Discurs a l'Ambaixador Espanyol davant la Santa Seu, 20/05/2006.

[21] Concili Provincial Tarraconense, res. 106.

[22] Cf. Mt 10,33

[23] Cf. Jo 12,47

[24] Mt 10,16

[25] Sant Joan Crisòstom, Homilia 33,1.

[26] Cf. 2 Co 4,7.

[27] Cf. Joan Pau II, Novo Millennio Ineunte, nº 43.

[28] Benet XVI, Déu és amor, n. 2.

[29] Ac 3,6

[30] Cf. 1 Pe 3,15

[31] Joan Pau II, Església a Europa nº 26.

[32] Missatge final del Sínode de 1999, nº 4.

[33] Cf. Lc 2,19

[34] Cf. Mt 5,13

[35] Jo 17, 21

[36] Ac 1,14

[37] Cf. Mt 12,20

[38] Cf. Jo 13,14

[39] Mt 28,19-20

[40] Cf. Jo 2,1-12

[41] Jo 2,5