Campaña 2020 de Manos Unidas

Durante los doce meses que dure la campaña, Manos Unidas se centrará en denunciar las consecuencias que el deterioro medioambiental tiene sobre millones de personas, porque la crisis climática tiene, sobre todo, un rostro humano: el de 821 millones de personas castigadas por el hambre; el de los más de 1.000 millones de pobres; el de los que tienen que emigrar en busca de un apoyo que la tierra les niega o de los que enferman debido a la contaminación de las aguas y de los suelos.

El hambre y la pobreza son dos realidades muy relacionadas con los daños medioambientales, las huellas más graves son la contaminación, el cambio climático, el agotamiento de los recursos, la destrucción de hábitats y ecosistemas, las inundaciones y las sequías extremas, la desertización y la deforestación.

En este sentido, además de las tareas de denuncia y sensibilización que lleva a cabo en el marco de su trabajo de educación para el desarrollo, Manos Unidas apoya proyectos que ayudan a las comunidades a adaptarse a los cambios medioambientales y climáticos y promueve iniciativas destinadas a ayudar a las cada vez más numerosas personas que se ven obligadas a migrar, dejando atrás toda su vida, a consecuencia de la crisis climática.

Con esta campaña, la ONG continuará trabajando, como hace sesenta y un años, en la defensa de los derechos humanos como garantes de la dignidad de las personas y requisito indispensable en la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad.

El lema de la campaña es "¿Quién más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Colaborar está en tu mano ".

El viernes 7 de febrero se celebró el Día del Ayuno voluntario contra el hambre, y el domingo 9 de febrero la colecta en todas las parroquias de la Diócesis en solidaridad con los necesitados de todo el mundo.

Jornada de la Vida Consagrada

El proper diumenge dia 2 de febrer, festa de la Presentació del Senyor al temple, es celebra la Jornada Mundial per a la Vida Consagrada amb el lema  “la vida consagrada amb Maria, esperança d’un món sofrent”. El Secretariat de la Comissió episcopal per a la Vida consagrada ha fet públics els materials per aquesta Jornada que us adjuntem.

Cartell
Estampa

El proper dissabte dia 1 de febrer, a les 16:30h de la tarda, el Sr. Arquebisbe ha convocat els Consagrats i Consagrades de la Diòcesi, al Santuari-Basílica del St. Crist de Balaguer per celebrar plegats aquesta joiosa jornada en una trobada de pregària i comunió.

Encomanem ja des d’ara tots els consagrats i consagrades de la Diòcesi i agraïm la seva vida.

Recepción de Navidad del Copríncipe Episcopal ofrecida a las Autoridades y al pueblo de Andorra

Los máximos representantes de las más altas instituciones del Principado de Andorra, así como un buen número de personalidades de todos los ámbitos de la sociedad andorrana, se reunieron al mediodìa del jueves 19 de diciembre en el Palacio Episcopal para asistir a la tradicional recepción de Navidad a las Autoridades y al pueblo de Andorra ofrecida por el Arzobispo de Urgell y Copríncipe Episcopal, Mons. Joan-Enric Vives.

Entre los asistentes a la recepción estaban la Síndica General y la subsíndica General, M. I. Sras. Roser Suñer y Meritxell Palmitjavila; el Jefe del Gobierno de Andorra, M. I. Sr. Xavier Espot, así como varios Ministros de su gabinete; el Presidente del Consejo Superior de la Justicia, M. I. Sr. Enric Casadevall; el Presidente del Tribunal Constitucional de Andorra, M. I. Sr. Dominique Rousseau; el Representante Personal del Copríncipe Episcopal, M. I. Mn. Josep Maria Mauri; y el Director de Gabinete de la Representación del Copríncipe Francés en Andorra, Sr. Pascal Escande.

También asistieron los Presidentes de los Grupos Parlamentarios y un buen número de consejeros generales, además de una amplia representación de los Cónsules y Consejeros actuales de los siete Comunes y los Cónsules y Consejeros electos en los comicios celebrados el pasado domingo, 15 de diciembre. Asimismo, asistieron el Arcipreste de los Valles de Andorra, Mn. Ramon Sàrries; el Vicario General de Urgell, Mn. Ignasi Navarri, el Vicario Episcopal, Mn. Antoni Elvira y el Secretario General y Canciller del Obispado, Mn. David Codina, entre otros miembros de la Curia diocesana. En representación del Ayuntamiento de La Seu d'Urgell asistió el Alcalde, Excmo. Sr. Jordi Fàbrega.Tras el discurso del Copríncipe Episcopal, el texto íntegro que viene a continuación, una violonchelista interpretó los villancicos "Noche de Paz", "El noi de la mare" y la canción popular catalana "El cant dels Ocells", y seguidamente concluyó el acto con la interpretación del himno nacional de Andorra.


 

Discurso del Copríncipe episcopal Joan-Enric Vives en la recepción de Navidad ofrecida a las Autoritdades y al Pueblo de Andorra.

19 de diciembre de 2019

1. Permeteu-me que us expressi la meva alegria i satisfacció per poder estar amb tots Vostès, representants del conjunt de la societat andorrana, i compartir així, en aquests moments, els nostres millors desitjos, ara que ens preparem per celebrar el Nadal festivament, i que veiem finalitzar un any per disposar-nos a començar-ne un de nou. Aplegar-nos amb tots Vostès, representants i provinents de sectors diversos de la societat andorrana, amb compromisos i accions diverses, complementàries i plurals, em porta a una sincera acció de gràcies a Déu pel nostre país, el noble Principat d’Andorra.

Estem ja a les envistes de les joioses celebracions de l’Encarnació del Fill de Déu, que es féu realment home com nosaltres. Nadal ens porta la joia de sentir Jesús més a prop, l’alegria de saber-nos acollits i perdonats per la misericòrdia de Déu, i que Ell vulgui venir a habitar enmig de nosaltres.

La violència, el pecat i la maldat dels homes no són obstacle perquè Jesús vulgui venir i portar-nos el seu perdó, la seva pau i la seva bondat que tot ho guareixen i refan. Els sofriments de tants petits i de tants pobres, dels innocents i dels qui no tenen el necessari per a viure són per a Jesús estímul a venir per alliberar-nos i donar-nos la salvació, que és l’Amor de Déu en tots.

Nadal ens revela novament el rostre de la misericòrdia perquè puguem ser misericordiosos com Déu és misericordiós, i perquè visquem estimant amb alegria i esperança. Acollim l’amor amb obres i de veritat!

2. Acabem de celebrar el segon procés electoral d’aquest any, les eleccions Comunals, i després de les eleccions al Consell General i la designació del nou Govern, que per primera vegada és de coalició, comença un període d’estabilitat per al nostre país. Precisament aquest 2019, vam commemorar amb tota solemnitat, els 600 anys del privilegi del bisbe Francesc de Tovia, pel qual quedà legitimat l'òrgan del Consell de la Terra. A partir del privilegi d l'11 de febrer de 1419, els prohoms de les valls d'Andorra podien elegir anualment els seus representants per tenir cura dels afers que els afectaven. El Consell de la Terra s'ha anat transformant al llarg de la història fins a esdevenir l'actual Consell General. Els dos processos electorals que hem viscut en aquest any 2019 ens demostren que la societat andorrana ha sabut mirar endavant, malgrat les dificultats, expressant democràticament la seva voluntat a les urnes, i exercint el seu discerniment. Vull fer arribar el meu sincer reconeixement a totes les Autoritats del país, Consell General (per primera vegada presidit per una dona Síndica), el Govern, i els Comuns, que s’han presentat, que han estat elegides democràticament i que volen treballar pel país i les parròquies, per a tots els ciutadans. Reconeixement que faig extensiu a les seves famílies, que se sacrifiquen generosament amb ells. Seguim així les bones tradicions andorranes de servei a la cosa comuna i cercant sempre el bé comú. Gràcies a tots els elegits democràticament i que Déu us ajudi a realitzar les vostres responsabilitats amb dedicació generosa. Desitjo que puguin treballar bé i que trobin la col·laboració de tots els ciutadans per a les grans causes que tenim al davant: defensar estabilitat d’Andorra, de les seves tradicions i de les institucions que l’han feta gran i l’han protegida al llarg dels segles; així com bastir una societat inclusiva amb la cooperació de tots; generar riquesa econòmica i repartir-la equitativament; i no oblidar les causes que més ens fan patir a tots, com són l’educació de les joves generacions, l’atenció als ancians sols, l’habitatge, i tot el que es deriva del canvi climàtic, per citar-ne només algunes.  

3. Amb motiu de la Cimera de Madrid COP25 crec que el Principat d’Andorra i els Andorrans, estem invitats a ser un Principat pioner i modèlic en la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible, amb experiències reals d’economia circular. Hi hem de fer esforços ni que siguin costosos. L'acord final de la COP25 estableix que els països hauran de presentar el 2020 uns compromisos més ambiciosos de reducció d'emissions (les anomenades Contribucions Nacionals Determinades) per fer front a l'emergència climàtica. Segons l'acord, el coneixement científic serà "l'eix principal" que ha d'orientar les decisions climàtiques dels països per augmentar la seva ambició, que s'ha d'actualitzar permanentment d'acord amb els avenços de la ciència. El text recull "l'imperatiu" que la transició cap a un món sense emissions sigui justa i impulsi la creació d'ocupació decent.

La necessitat de treballar més pel compliment dels objectius de les Cimeres de París i ara la de Madrid, es pot unir al compromís que el Papa Francesc reclama d’una “ecologia humana integral” a la seva Encíclica Laudato Si’ (2015). Ecologia humana integral que defensi natura i persones, que inclogui “límits infranquejables” i asseguri la protecció dels ecosistemes davant de “noves formes de poder derivades del paradigma tecno-econòmic”. El Papa ho acaba de recordar clarament en el seu Missatge per a la Jornada de la Pau del proper 1 de gener de 2020. Ens diu que cal un “camí de conversió ecològica” davant les conseqüències de la nostra hostilitat cap als altres, la falta de respecte per la casa comuna i l’explotació abusiva dels recursos naturals —vistos com a eines útils únicament per al benefici immediat, sense respecte per les comunitats locals, pel bé comú i per la natura. Aquesta conversió ecològica a la qual apel·la el Papa Francesc “ens porta a tenir una mirada nova sobre la vida, considerant la generositat del Creador que ens va donar la terra i que ens recorda la joiosa sobrietat del compartir. Aquesta conversió ha d’entendre’s de manera integral, com una transformació de les relacions que tenim amb els nostres germans i germanes, amb els altres éssers vius, amb la creació en la seva varietat tan rica, i amb el Creador que és l’origen de tota vida”.

Crec que les joves generacions que tenen el perill de sentir-se poc motivades per a la cosa política, a través de l'ecologia, s’integraran més en la societat. La conversió ecològica és un procés que ha d'afectar tota la societat i ha d’afectar la ciutadania, no només les empreses o els governs. Precisament l’acord final de la COP25 subratlla l'acció climàtica dels actors no governamentals, a qui convida que la incrementin i generin estratègies compatibles amb el clima. Són els grans objectius que ens hauríem de poder marcar en aquest nou any i en els propers.

Estem invitats a fer costat a les veus que denuncien els errors comesos envers el medi ambient, acollir les recerques dels corrents científics més fonamentats, i fer cas dels enfocaments que veuen en el desenvolupament sostenible un paradigma per a l'estudi de les polítiques de benestar i desenvolupament. Tot està interrelacionat. La defensa de la creació ha estat elevada pel Papa Francesc a la categoria de deure moral envers Déu i els homes, de manera que passa a ser tan vertebral, universal i imperativa com la pau, la igualtat, la dignitat i la justa distribució de la riquesa.

4. Nadal és una crida a la solidaritat amb els pobres, ja que Jesús es féu pobre a Betlem. Si escoltem la veu de Déu, descobrirem que no només estem cridats a tenir cura de la fragilitat de la creació, sinó també i sobretot de la fragilitat dels germans, especialment dels infants.

Voldria que el pessebre parlés a la nostra vida. En tot lloc i de tota manera, el pessebre parla de l'amor de Déu, el Déu que s'ha fet Infant per dir-nos que està a prop de tot ésser humà, sigui quina sigui la seva condició.

Benvolguts: Us desitjo Pau i Joia en aquest Nadal! Prego per tots, us recordo amb afecte a vosaltres i les vostres famílies, i us desitjo Bon Nadal, ple de la gràcia del Senyor!

Visca Andorra!


Més imatges: https://flic.kr/s/aHsmK81TSy

Recepción a los atletas andorranos participantes en Juegos internacionales durante 2019

El Arzobispo de Urgell y Copríncipe de Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, recibió en el Palacio Episcopal, la tarde del 3 de noviembre, al Comité Olímpico Andorrano (COA) y la Ministra de Deportes y Cultura, M. I. Sra. Silvia Riva; el Secretario de Estado de Deportes, Justo Ruiz; con los deportistas y entrenadores Andorranos que han participado en Juegos internacionales durante el año 2019.

En el acto, el Arzobispo y Copríncipe agradeció la dedicación y esfuerzo de los deportistas por abanderar el nombre del Principado todo el mundo, ya que a lo largo del año 2019 han estado presentes en numerosas competiciones internacionales: en los Juegos de los Pequeños Estados de Europa celebrados en Montenegro, el Festival Olímpico de la Juventud Europea de invierno en Sarajevo, los Juegos Europeos que se celebró en Minsk (Bielorrusia), el Festival Olímpico de la Juventud Europea en Bakú (Azerbaiyán) y los Juegos del Mediterráneo Playa en Patrás (Grecia).

Una veintena de deportistas, con los entrenadores, los miembros de la Junta del COA, encabezados por su Presidente, Sr. Jaume Martí Mandicó, se hicieron presentes en la recepción. El COA integra a los representantes de las federaciones olímpicas, los representantes de las federaciones no olímpicas, representantes de los atletas olímpicos y otros miembros. En el acto también estuvieron presentes el Representante del Copríncipe M. I. Mn. Josep M. Mauri, la Secretaria del Copríncipe, Sra. Concepción García-Moyano y el Jefe de Gabinete del Copríncipe y Secretario General, Mn. David Codina.