Delegació Pastoral per a la Família i la Vida

Procura que la Bona Nova de l'Evangeli actuï com ferment evangelitzador dins les famílies, impulsant-les a ser veritables esglésies domèstiques en les que brillin els valors de l'evangeli. Tasca pròpia serà desenvolupar les escoles de pares, la pastoral prematrimonial i potenciar les associacions i moviments catòlics que tenen cura especial de les famílies.
Mn. David Codina Pérez, Delegat diocesà