Delegació d'Ensenyament

Professors de Religió de Secundària i Batxillerat:
 • Sra. Mª Assumpció Asín Aybar.
 • Sra. Carolina Bassi Calderón.
 • Sra. Montserrat Ferrer Vendrell.
 • Sra. Joana Jiménez Farran.
 • Sra. Sara Martínez Donet.
 • Sr. Marçal Mayoral Espot.
 • Sra. Montserrat Mitjavila Font.
 • Sr. Martí Òdena Trujillo.
 • Sra. Àngels Peláez Porras.
 • Sr. David Pérez Esteban.
 • Sr. Pau Pinós.
 • Sra. Roser Piqué Jiménez.
 • Sra. Mª Antònia Profi tós Soldevila.
 • Sra. Mercè Rodié Salmeron.
 • Sr. Àngel Ruiz Àlvarez.
 • Sra. Francesca Sánchez Teruel.
 • Sr. Xavier Torné Morillas.