Consell presbiteral

(2017-2021)

1. Per raó del seu ofici:

Mn. Josep M. Mauri i Prior, Vicari general
Mn. Ignasi Navarri i Benet, Vicari general i Rector del Seminari
Mn. Antoni Elvira i Gorgorió, Vicari episcopal per a l'acció pastoral
Mn. David Codina i Pérez, Secretari general i Canceller,


2. Per elecció lliure dels preveres:

1ª circumscripció:

Mn. Josep Chisvert i Villena
Mn. Jordi Miquel i Benavent
Mn. Ramon Sàrries i Ribalta

2ª circumscripció

Mn. Jaume Mayoral i Martí
Mn. Carles Albert Ospina i Hurtado
Mn. Alfons Velásquez i Castañeda

3ª circumscripció

Mn. Pere Balagué i Bajona
Mn. Joan Pau Esteban i Osma
Mn. Joan Antoni Mateo i García 

Representant del religiosos preveres:

P.  Antoni Facerias i Barrachina, S.F..

Per designació Episcopal:

Mn. Benigne Marquès i Sala
Mn. Gabriel Casanovas i Vila

Secretariat

Mn. David Codina, Secretari
Mn. Gabriel Casanovas, adjunt
Mn. Alfons Velásquez, adjunt

Vicaria General

"A cada diòcesi el Bisbe diocesà ha de constituir un Vicari General, el qual, proveït de la potestat ordinària segons la norma dels cànons següents, l'ajuda en el govern de tota la diòcesi" (Cànon 475). "Al Vicari General, en virtut del seu ofici, li correspon en tota la diòcesi la potestat executiva que per dret pertoca al bisbe diocesà, és a dir, per a realitzar tots els actes administratius, excepte aquells que el Bisbe s'hagi reservat o que per dret requereixin un mandat especial del Bisbe" (Cànon 479).

Consejo Episcopal

"El Obispo, si lo considera conveniente, a fin de fomentar mejor la actividad pastoral, puede constituir un consejo episcopal, que conste de los Vicarios generales y los Vicarios episcopales" (Cànon 473& 4)
  • Ilmo. Mn. Josep M. Mauri i Prior, Vicario General de la Diócesi de Urgell y Ecónom diocesano.
  • Ilmo. Mn. Ignasi Navarri i Benet, Vicario General de la Diócesi de Urgell.
  • Ilmo. Mn. Antoni Elvira i Gorgorió, Vicario episcopal para la acción pastoral.
  • Mn. David Codina i Pérez, Secretario General i Canciller del Obispado de Urgell y Moderador de la Curia.

 

Subcategorías