Vicaria Judicial

"Qualsevol Bisbe diocesà ha de nomenar un Vicari judicial o Oficial amb potestat ordinària de jutjat, distint del Vicari General, si no és que la petitesa de la diòcesi o el nombre reduït de causes aconsellen una altra cosa. El Vicari judicial constitueix un sol tribunal amb el Bisbe, però no pot jutjat les causes que el Bisbe s'hagi reservat" (C. 1420).
Vicari Judicial: Mn. Benigne Marquès Sala

Jutges Diocesans
  • Mn. Antoni Agelet Delpueyo.
  • Mn. Pau Bellido Segarra.
  • Mn. David Codina Pérez.
  • Promotor de Justícia: Mn. David Codina Pérez.
  • Defensor del Vincle: Sr. Eduard Ibáñez Pulido
Notari
Sr. Josep Rábade Fernández.

TRIBUNAL DELEGAT PER LA CAUSA DELS MÀRTIRS:
  • Mn. Joan Pujol Balcells, Promotor de justícia.
  • Sr. Josep Ràbade Fernández, Notari adjunt.

Postuladors de la Causa:
P. Josep Mª Blanquet Gas, S.F., Postulador diocesà.
Augusto Frateschi, S.F., Postulador davant la Santa Seu.

Comissió de Teòlegs:
Mn. Ramon Sàrries Ribalta.

Comissió Històrica:
Mn. Josep M. Mauri Prior, President.
Mn. Antoni Elvira Gorgorió.
Mn. Benigne Marquès Sala.