Vicaria Judicial

Tribunal de la Causa dels Màrtirs

"Les causes de canonització dels Servents de Déu es regeixen per una llei pontifícia peculiar (C. 1402). Concretament per la Constitució Apostòlica "Divinus perfectionis Magister" de 25/01/1983 i les normes de la Sagrada Congregació per a les Causes dels Sants.