Vicaria Judicial

Promotor de Justícia i Defensor del Vincle

Per a les causes contencioses en què es trobi implicat el bé públic i per a les causes penals ha de ser constituït un promotor de justícia, el qual per ofici està obligat a vetllar pel bé públic" (C. 1430).