Vicaria Judicial

Jutges Diocesans (2020-2025)

"El Bisbe ha de nomenar a la diòcesi jutges diocesans que siguin clergues. La conferència Episcopal pot permetre que també els laics siguin nomenats jutges, un dels quals, en cas de necessitat, pot integrar el tribunal col·legiat" (C. 1421)
  • Mn. Pau Bellido i Segarra
  • Mn. Antoni Agelet Delpueyo (diòcesi de Lleida)
  • Mn. Simó Gras i Solé (Arquebisbat de Tarragona)