Renovació de la Presidenta-Coordinadora de “Vida Creixent” d’Urgell

L’Arquebisbe d’Urgell amb data 24 d’octubre ha renovat la Sra. Maria Carme Ribes Sidós com a Presidenta-Coordinadora del moviment apostòlic “Vida Creixent” del Bisbat d’Urgell, per a un període de 4 anys.

La Sra. Maria Carme Ribes ha estat renovada d’acord a la proposta presentada pels membres del moviment en la seva reunió de 16 de setembre de 2016.


Vida Creixent és un moviment eclesial d’Apostolat Seglar de persones jubilades i majors erigit com Associació pública de fidels per l’Assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola el 21 de novembre de 1986 i que a la Diòcesi d’Urgell funciona des del 1992. Els tres pilars del moviment són l’espiritualitat, l’apostolat i l’amistat.

L’objectiu de “Vida Creixent” és fer arribar el missatge de l’Evangeli als jubilats i gent gran. Amb aquest objectiu el moviment es reuneix en petits grups que es troben periòdicament, oferint als seus membres els mitjans necessaris per a aprofundir i perfeccionar la seva fe i per viure la vellesa amb plenitud humana i cristiana.