Visita de l’Arquebisbe al Santuari de Refet

Dimarts dia 11 d’octubre al matí, l’Arquebisbe Joan-Enric va visitar el Santuari de la Mare de Refet (Seró) i va visitar la Gna. Trinitat Cabrero, Jerònima, que hi resideix amb una postulant Pilar.
Mons. Vives va poder visitar les obres de remodelació i restauració del Santuari, del Monestir, i sobretot de l’hostatgeria amb 5 habitacions individuals, recentment restaurades. I va pregar a la Mare de Déu de Refet per totes les necessitats de la Diòcesi.
També va convidar les dues germanes a organitzar i participar en alguna activitat de recés al servei dels laics i religiosos de la Diòcesi i en la Setmana bíblica entorn de la Primera setmana d’Advent.