600 anys de l’Arxiconfraria de la Sang a Perpinyà

Diumenge dia 9 d’octubre l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, va participar a Perpinyà a la celebració eucarística per festejar els 600 anys de la creació de la Confraria de la Sang, convidat pel Bisbe de Perpinyà Mons. Norbert Turini, i que fou presidida pel Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe emèrit de Barcelona. Hi prengueren part les Autoritats de Perpinyà encapçalades per l’Il·lm. Sr. Alcalde, Jean-Marc Pujol; la Consellera municipal delegada de patrimoni històric, Josianne Cabanas i el President del Consell d’Administració de l’Arxiconfraria de la Sang de Perpinyà, Sr. André Payret així com membres de les confraries de la sang de Catalunya com la de Mataró, Reus i Tarragona.

La confraria de la Sang de Perpinyà fou fundada l'11 d'octubre de 1416 en l'església de Sant Jaume de Perpinyà, després de la predicació sobre la Passió del Senyor del frare dominic sant Vicenç Ferrer. Aquesta confraria es va dedicar a assistir i ajudar els condemnats a mort, a les obres de misericòrdia i a exaltar la Passió de Crist amb l’organització de les tradicionals processons.

Amb motiu dels 600 anys de la fundació de la Confraria els seus membres han organitzar tota una sèrie d’actes com una exposició commemorativa de la història de l’Arxiconfraria, una xerrada sobre Sant Vicenç Ferrer i l’Eucaristia solemne del diumenge dia 9 d’octubre.