Consell de Fraternitats de la M. de Déu dels Dolors de Catalunya

El passat dia 4 de maig i acollits per la Parròquia de St. Ot i l'Associació de Dones i Confraresses de l'Alt Urgell, amb una intensa i animada participació, va tenir lloc al Casal Parroquial de La Seu d’Urgell la XIª Reunió Pelegrina del Consell de les Fraternitats de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya.

A la reunió, en compliment de l'objectiu fonamental del Consell "Servites de Catalunya" de "ser el vincle d'unió de les Fraternitats dels Dolors, per tal de coordinar-se i ajudar-se mútuament en el seu camí de servei a Déu i als germans", es van tractar i decidir diversos aspectes del funcionament, l'espiritualitat i la devoció a la Mare Dolorosa de les Fraternitats participants. Aquestes, seguint l’exemple de Maria d’estar al Peu de la Creu de tants i tants que sofreixen injustament, perquè són víctimes del comportament egoista de molts i cauen, sovint molt fàcilment, en la temptació del poder, la riquesa, etc.

A la tarda, després del dinar, Mn. Ignasi Navarri, Rector de la Parròquia, mostrà als participants a l’encontre el conjunt catedralici de la parròquia i la ciutat de La Seu d’ Urgell.