Confirmacions a Artesa de Segre

El dia 17 de març al vespre, a l'església d'Artesa de Segre, l'Arquebisbe d'Urgell va presidir l'eucaristia dominical de Quaresma dins la qual va administrar el sagrament de la Confirmació a 21 joves de la Parròquia i dels pobles veïns. Va ser rebut pel Rector Mn. Antoni Ballester i per l'Il·lm. Sr. Alcalde d'Artesa Domingo Sabanés. Abans de la missa va saludar tots els confirmands i els seus padrins, i després va celebrar l'eucaristia que van concelebrar també Mn. Antonio Pich i Mn. David Codina.

L'Arquebisbe va animar els confirmands a viure donant la seva vida, ja que només qui la dóna la viu a fons i la salva, com proclamava Jesús a l'Evangeli del diumenge. El missatge pasqual de morir per ressuscitar, com el gra de blat. L'Esperit Sant que van rebre els ajudaria a mantenir viva la fe i l'amor.

I al final de la missa van rebre un Nou Testament i una estampa de part del bisbe i de la parròquia. Els cants de l'Eucaristia foren acompanyats per dos joves d'Artesa, en Noel Colom i la Núria Gilabert.