Reunió del Consell Presbiteral a Balaguer

Dilluns dia 5 de març va tenir lloc a la Casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer la reunió ordinària del Consell Presbiteral d’Urgell que fou presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric Vives amb la presència de la pràctica totalitat dels Consellers.

El tema central de la reunió fou la presentació per part de la Delegada de Patrimoni Cultural del Bisbat, Sra. Clara Arbués, de la tasca de la delegació informant sobre les activitats portades a terme recentment pel que fa al Patrimoni cultural de la Diòcesi i dels projectes de futur que es volen encarar. Va informar detalladament de les principals actuacions dutes a terme, de les quals destaquen especialment les del programa “Romànic Obert” que han permès restaurar uns 27 grans temples del Bisbat, i va destacar com darrerament s’ha intervingut en més de 300 temples parroquials per dur-hi a terme obres de millora i condicionament. Els Consellers van compartir amb la Delegada els principals obstacles que troben per a la cura del Patrimoni Cultural i es va destacar la bona col·laboració que existeix entre el Bisbat i les diferents Administracions per tal de buscar recursos que permetin conservar el ric Patrimoni cultural del Bisbat d’Urgell.

A continuació el Sr. Arquebisbe, a partir de la Nota dels Bisbes de Catalunya del dia 16 de febrer, va aportar una breu reflexió pastoral de la situació política i social que s’ha viscut a Catalunya als darrers mesos i va compartir amb els preveres els punts més rellevants. Els va convidar a ésser factors de comunió, reconciliació i pau com a ministres de l’Església tot comentant les aportacions dels Consellers sobre com es viu aquesta temàtica a les nostres comunitats cristianes i a les comarques del Bisbat.

Posteriorment el Vicerector del Seminari diocesà d’Urgell, Mn. Gabriel Casanovas, va informar els Consellers sobre el Seminari Diocesà d’Urgell i l’activitat dels 6 seminaristes que s’hi formen i el Sr. Arquebisbe com a President de la Comissió de Seminaris i Universitats de la CEE va presentar la campanya del Dia del Seminari 2018 que té com a lema Apòstols per als joves, oferint les principals dades estadístiques dels Seminaris d’Espanya i Catalunya. Actualment a Catalunya els seminaristes són 86 i aquest any passat van ser ordenats 9 preveres.

La reunió clogué amb altres informacions d’interès i amb la celebració de l’Eucaristia a la Capella de la Casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer on es va pregar per Mn. Blai Fortuny, prevere d’Urgell recentment traspassat i una jove mare morta recentment.

Aquesta reunió de pregària, reflexió i compartició al Santuari del St. Crist de Balaguer serví per refermar els vincles de la comunió i fraternitat presbiteral.