Reunió de Catequesi per preparar la propera jornada de formació el 10 de març

Els membres de la Delegació Diocesana de Catequesi van dur a terme la segona reunió d'aquest curs catequètic el dimarts 20 de febrer a la Casa del Bisbat. Els representants de les diferents zones de la diòcesi d'Urgell van iniciar la reunió amb una pregària conjunta i tot seguit, després de l'aprovació de l'acta, van revisar la Jornada Diocesana de Catequistes d'inici de curs i van acabar de preparar la propera matinal de formació de catequistes, que tindrà lloc al Centre Sant Domènec de Càritas a Balaguer el dissabte 10 de març. En aquesta jornada de formació, adreçada a tots els catequistes del bisbat, s'impartiran diversos tallers per tal de millorar les sessions de catequesi.

Així també, es va decidir dedicar un dia de reunió de la delegació per començar a treballar el document del Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC) "La situació de la catequesi a casa nostra".

El delegat de catequesi, Mn. Antoni Elvira va informar els membres de la Delegació de la realització del proper VII Seminari d'Estudi sobre el Catecumenat que tindrà lloc al Seminari Conciliar de Barcelona el divendres 2 de març per tractar el tema: Catecumenat, llarg o curt? Acompanyament de les persones en els processos catecumenals. Està prevista la participació de diversos neòfits i acompanyants i l'aportació del Sr. Jaume Galobart, Delegat del Catecumenat de Terrassa.

Així mateix es va informar que els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han designat Mons. Antoni Vadell Ferrer, bisbe auxiliar de Barcelona, com a nou Bisbe-President del SIC.
Amb el dinar compartit al Seminari Diocesà es va cloure la trobada dels membres de la Delegació de Catequesi.