Mons. Vives participa en les 53 Jornades de Castelldaura

Les 53 Jornades Castelldaura, que es van portar a terme el 23 i 24 de gener a Castellaura, sota el títol "Joves, fe, vocació", van mostrar a través dels testimonis de joves, responsables d'iniciatives pastorals recents i reflexions teològiques, com els joves volen ideals grans i que en l'acompanyament convé comprendre, educar i testimoniar.

L'Arquebisbe d'Urgell, Mons. Joan Enric Vives va parlar de l'acompanyament als joves en la ponència que va realitzar el dimecres 24, amb el títol “Vocacions al sacerdoci: condicions, formació i acompanyament". La podeu escoltar aqui: https://soundcloud.com/opusdei-international/conferencia-mons-joan-enric-vives-vocacions-al-sacerdoci-condicions-formacio-i-acompanyament

Mons. Vives va destacar que per animar els joves cal "comprendre, educar i testimoniar". També va remarcar que la formació ha de ser permanent i personalitzada, s'ha d'adaptar a les etapes de cadascú.

El dimecres es van tractar algunes noves iniciatives pastorals amb la joventut. En la taula rodona prevista, va intervenir la responsable dels grups Alpha, Teresa Valero, que va explicar que les trobades pretenen que després d'un primer contacte i una descoberta de l'amor de Déu els joves s'incorporin a la seva comunitat parroquial. Per la seva banda, el rector de la parròquia de Betlem, Mn. Joan Costa, va parlar dels recessos d'Emaús, on s'experimenta com "allò bonic i emocionant entra pels ulls i mou els cors de la gent a tirar cap amunt". Més d'un miler de persones han passat per aquesta activitat, on després de tres mesos de preparació, en un espai de pregària i adoració els testimonis ajuden a obrir el cor i sentir-se estimat, en un ambient de confiança.

"Déu fa el que vol, com vol, amb qui vol i on li dona la gana", va exposar el delegat diocesà de joventut de Barcelona, Mn. Bruno Bérchez, que va exposar el seu testimoni de conversió. Va afegir que malgrat algunes veus pessimistes, en aquest moment "hi ha molta gent que fa moltes coses, i molt bones a Barcelona", que ell ha conegut de primera mà. El moderador va ser Ignasi Miranda, de Ràdio Estel, que va cloure amb la frase del Papa Francesc on demanava obrir les portes per sortir a fora a buscar els qui estan lluny.

El professor universitari Juan Luis Lorda, va exposar que "l'acompanyament espiritual no és una teoria sinó un art, quelcom artesanal". En aquest sentit, va apuntar que "la gent necessita recolzament" i aquesta ajuda s'agraeix molt. El qui acompanya ho ha de fer de manera "desinteressada" perquè "cal seguir al Senyor, no que et segueixin a tu".