Recés d'Advent-Nadal per als preveres i diaques d'Urgell

Dilluns dia 21 de desembre a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer, va tenir lloc el recés ja tradicional dels preveres i diaques amb l'Arquebisbe, de preparació immediata al Nadal, i amb l'eucaristia i el dinar de germanor amb nadales incloses.

L'Arquebisbe enguany va predicar una guia de pregària per al temps de silenci del recés, que servís també per al temps de Nadal i per a més endavant, durant l'Any de la misericòrdia, sota el lema "Misericordiosos com el Pare", que va ser l'eix del recés. 

Començà comentant els textos d'Èxode 34,6 i Lluc 6,36 que marquen el camí d'identificació amb el Déu i Pare de Misericòrdia. Com Ell hem de ser misericordiosos...  

I també es referí a la Porta de la misericòrdia que és Crist, que amb el seu amor redemptor ens salva, i del Cor obert del qual, brolla la nostra redempció i tota misericòrdia per a la humanitat ferida pel pecat. Passar per la porta oberta del Cor del Senyor, i obrir la porta del nostre cor sacerdotal és el que hem d'aprendre durant aquest any sant d'indulgència i perdó.

També animà l'Arquebisbe els preveres i diaques a resseguir les 8 paràboles de la misericòrdia a l'evangeli de Lluc, fent parar atenció a les 3 del capítol 15 de Lluc: l'ovella perduda, la dracma retrobada i el pare misericordiós en excés envers el fill pròdig i el fill gran.

I acabà amb una reflexió sobre les 14 obres de misericòrdia, aplicades als ministres de l'Església, a manera d'una lectura contemplativa d'aquestes formes pràctiques de l'amor misericordiós, referides a Mateu 25 i a les Benaurances.

Finalment demanà als capellans que fossin ben devots i suplicants de la Verge Maria, la nostra Mare, que és Reina plena de dolcesa i Mare de Misericòrdia, recalcant com a oració preferent la Salve en aquest temps de perdó, indulgència i misericòrdia.

Seguí una hora de pregària silenciosa, dins la qual molts preveres van rebre el sagrament del perdó dels seus germans, i finalment la celebració de l'Eucaristia que comença a la porta del temple jubilar del Sant Crist, passant emotivament tots després d'una monició adient de l'arquebisbe dient-los que hi passessin carregant les pròpies febleses i tots els qui tenen pastoralment confiats, i tots els qui han servit al llarg de la vida. És així com la processó d'entrada prengué un emotiu relleu, cantant"Misericordes sicut Pater", himne del Jubileu.

Clogué la trobada un dinar nadalenc de germanor, al final del qual es cantaren cançons tradicionals i nadales, i l'Arquebisbe obsequià els Rectors dels 5 temples jubilars amb una Casulla brodada amb el lema de l'any de la Misericòrdia.