El cardenal Martínez Sistach membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya

El dia 10 de novembre, al vespre, el cardenal Lluís Martínez Sistach, administrador apostòlic de Barcelona, va ingressar a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, en la sessió pública i solemne d’inauguració del curs acadèmic 2015-2016 de l’entitat, que va tenir lloc a la Sala d’Actes del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

La sessió va començar amb la lectura de la Memòria anual estatutària pel secretari Dr. Lluís Jou Mirabent, i va prosseguir amb el discurs de recepció com a Acadèmic de número per part del cardenal Lluís Martínez Sistach, que va dissertar sobre “Estat laic i societat plurireligiosa”.

En el seu discurs, el cardenal va agrair la seva elecció com a acadèmic, succeint els seus antecessors a la seu de Barcelona, els cardenals Ricard Maria Carles i Narcís Jubany. Tot seguit, va justificar l’actualitat de la temàtica sobre la laïcitat de l’Estat i la plurireligiositat de la societat, desenvolupant els seus aspectes històrics i doctrinals des de l’Edicte de Milà de l’any 313 fins a l’actualitat. Va subratllar la mútua independència entre l’Església i la comunitat política, la cooperació de l’Estat amb l’Església catòlica i les altres confessions religioses, la diferència entre laïcitat i laïcisme, l’inestimable servei que fa la religió en la societat en la seva dimensió pública, i què representa ser cristians en una societat pluralista, així com les arrels cristianes de la nostra identitat i la relació que hi ha entre la llibertat religiosa i la pau social.

El discurs del cardenal va ser respost per l’acadèmic Dr. Josep-Joan Pintó Ruiz, que exposà la vida i l’obra del nou acadèmic, valorà el seu discurs d’ingrés i incidí novament en el respecte que l’Estat ha de tenir per la llibertat religiosa en una societat plural com l’actual.

Tot seguit, el president de l’Acadèmia, Hble. Sr. Josep-Delfí Guàrdia Canela, lliurà al cardenal Martínez Sistach el diploma i la medalla corresponents al seu ingrés a l’Acadèmia, i pronuncià un discurs de cloenda.

A la sessió van ser convidats a la taula presidencial l'arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, Mons. Jaume Pujol; l'arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives; així com altres juristes.

També hi assistiren el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés, el bisbe emèrit de Solsona Mons. Jaume Traserra, i el bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull, així com un públic nombrós, amb representants destacats de la societat civil i eclesiàstica catalana.