Reunió del Consell d'Administració del Seminari Major Interdiocesà

El dia 4 de novembre va tenir lloc la reunió ordinària anual del Consell d'Administració del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya, amb la participació dels Ecònoms de les Diòcesis que formen el Seminari, i els representants dels formadors i dels alumnes. Va presidir la reunió Mons. Joan-Enric Vives, bisbe delegat, i el Rector del Seminari Mn. Norbert Miracle.
Es va aprovar el rendiment de comptes del curs passat 2014-2015, i el pressupost per al present curs 2015-2016 que es de total continuïtat, sense a penes increment.