Festa de St. Ermengol a la Catedral i a la Ciutat de La Seu

El dia 3 de novembre és festa grossa per a l’Excm. Capítol de Canonges d’Urgell ja que celebren el seu Sant Patró, el Bisbe Sant Ermengol. Per aquest motiu el Capítol tingué una reunió ordinària a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell, presidit pel Degà M.I. Mn. Xavier Parés, per posteriorment visitar, acompanyats pel Sr. Arquebisbe, la Sala de l’antic Arxiu Capitular que s’està arranjant aquests dies. Després l’Arquebisbe invità els Canonges a un dinar de germanor, com ja és una bella tradició.

Al vespre tingué lloc la solemne Eucaristia a llaor de Sant Ermengol que fou presidida per l’Arquebisbe i on concelebraren els Canonges així com diversos preveres de la ciutat de La Seu d’Urgell a la Catedral Basílica de Santa Maria d’Urgell. 

A la seva homilia Mons. Vives recordà el pontificat llarg i fecund del Bisbe St. Ermengol (1010-1035) i els seus esforços per construir ponts i camins entre els fidels i Déu, i entre els fidels a la terra, per millorar les comunicacions ara fa mil anys, tan defectuoses. Mons. Vives recordà com Ermengol es preocupà pel clergat fomentant la vida en comú, amb la pregària, la convivència i l’amor mutu entre els Capitulars. I també l’amor als pobres, la defensa de la fe i els pelegrinatges.

A l’Eucaristia solemne hi assistí l’Il·lm. Sr. Alcalde de la ciutat de La Seu d’Urgell, Sr. Albert Batalla, així com representants del “Retaule de Sant Ermengol” que cada any recorda la vida del Bisbe Sant als claustres de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, així com membres de “Creu Roja” i del grup petanca de La Seu d’Urgell, el Cor Parroquial i la Germandat de St. Sebastià, que volgueren amb la seva presència lloar Sant Ermengol, i al mateix temps, participar en el petit acte de reconeixement que la Parròquia de St. Ot de La Seu d’Urgell volgué fer en aquell dia al Sr. Filibert Casafont Maura (Solsona 1924), que durant molts anys ha col·laborat pastoralment amb la parròquia solemnitzant el cant litúrgic de forma especial, i que ha estat membre ben actiu i compromès de moltíssimes accions pastorals i socials de la ciutat.

En acabar l’Eucaristia a la sala d’actes de l’Ajuntament de la ciutat de La Seu d’Urgell tingué lloc un petit acte cívic d’agraïment al Sr. Casafont on hi assistí l’Arquebisbe d’Urgell i altres autoritats, amb un bon grup de ciutadans.