Festa de la Dedicació de la Catedral de Sta. Maria d'Urgell

Diumenge dia 25 al vespre, el Sr. Bisbe d'Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, i el Capítol Catedralici d'Urgell, presidit pel Degà Mn. Antoni Cagigós i els altres preveres canonges, van celebrar una solemne Eucaristia per commemorar litúrgicament l'aniversari de la dedicació de la Santa Església Catedral Basílica de Sta. Maria d'Urgell, a La Seu d'Urgell.

Segons els historiadors, la Catedral de Sta. Maria que tenim actualment és l'edifici bastit en temps del bisbe Sant Ot al segle XII, i que s'edificà sobre l'anterior Catedral de St. Ermengol del segle XI que sí que fou dedicada en aquesta data. Posteriorment no cregueren necessari tornar-la a dedicar donat que participava de la consagració de l'anterior temple.
L'última reforma de la Catedral culminà l'any 2000 i la inaugurà l'Arquebisbe Joan Martí Alanis.
Les aportacions més recents en el temple catedralici són el Crist de l'Altar major, "el Crist de la humilitat de St. Joan", bronze regalat pel Bisbe Vives a la Catedral obra de l'escultor barceloní Josep M. Ricart Maymir, i la Capella dels Beats Sacerdots màrtirs d'Urgell, que acull els cossos dels 7 beats de La Pobla de Segur, màrtirs de 1936 beatificats a Roma l'any 2005. Recentment ha estat sepultat a la cripta dels bisbes l'Arquebisbe Joan Martí que descansà en la pau del Senyor l'11 d'octubre de 2009.