Reunió de les Delegacions de Missions de Catalunya

El dijous 17 de setembre va tenir lloc la reunió de treball, de forma telemàtica, de les Delegacions de Missions dels Bisbats amb seu a Catalunya, amb la participació del Director Nacional d’OMP, D. José María Calderón que presentà els treballs i materials d'OMP amb suggeriments de difusió dintre del nou context que vivim fruït de la pandèmia.

Es va tractar de la propera campanya del DOMUND 2020 i la resta d’activitats d’animació missionera, fent servir encara més les xarxes socials per tal que no decaigui la comunió i ajuda que sempre s'ha tingut cap els nostres missioners.

Hi van participar del nostre bisbat el Delegat de Missions i Director diocesà d'Obres Missionals Pontíficies, Mn Jaume Soy i la Sra. Anahí Biorci, que col·labora amb la delegació.