Jornada de formació permanent dels preveres a Balaguer

El dia 4 de febrer va tenir lloc a la casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer la segona jornada de formació permanent del curs per als preveres i diaques d’Urgell amb una quarantena de participants. La jornada fou presidida per l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives i el ponent fou el Dr. Carlos López Segovia, prevere d’Asidònia-Jerez, Doctor en Dret i Vicesecretari per als assumptes generals de la Conferència Episcopal Espanyola.

En aquesta ocasió la temàtica tractada fou la de la “prevenció d’abusos i protecció de menors i adults vulnerables” en el si de l’Església.

Després de la pregària inicial de l’hora menor, el Dr. Carlos López, oferí dues xerrades als preveres.

El ponent va definir una sèrie de conceptes generals delimitant què s’entén canònicament per menor i adult vulnerable i presentant les principals semblances i diferències entre l’ordenament canònic i civil Estatal espanyol pel que fa al procés penal en el cas de l’abús sexual a menors. A continuació va presentar l’evolució normativa canònica a partir del Codi de Dret canònic de 1983 i de les reformes legislatives posteriors: Motu proprio Sacramentorum Sactitatis Tutela (2001) de Sant Joan Pau II; Facultats especials de la Congregació per al Clergat (2009) i Carta circular (2010); Normes de la Congregació per a la Doctrina de la Fe de 21 de maig de 2010: Normae de gravioribus delictis; institució de la Comissió Pontifícia per a la Protecció dels menors (22.3.2014) i el Motu proprio “Come una madre amorevole” (4.6.2016).

A continuació el Dr. Carlos López va analitzar els principals àmbits que abraça la protecció de menors: la prevenció i l’enfrontament dels casos ocorreguts. Pel que fa a la prevenció va desenvolupar els diferents àmbits i variables que poden ser subjecte d’una cura especial per a protegir els menors i els adults vulnerables per part dels preveres incidint en els diferents àmbits de la pastoral: catequesi; món del lleure i les colònies; seminaris menors; ensenyament; joventut; etc.  Va subratllar la necessitat de comptar amb una adequada connexió amb els pares dels menors i a oferir una adequada formació preventiva als treballadors i professionals que tenen contacte habitual per temes pastorals amb els menors.

Pel que fa a afrontar els possibles casos sorgits, va subratllar la atenció a les víctimes i el seu acompanyament espiritual i psicològic de forma professional per part d’equips de psicòlegs, jurídics i pastorals, degudament qualificats i formats.

Finalment, el ponent va tractar l’aspecte comunicatiu en situacions de crisis i la necessitat que l’Església busqui sempre la justícia i la veritat respectant la normativa canònica i estatal amb una actuació transparent i sumant esforços perquè els menors puguin sentir-se sempre protegits.

Un diàleg ric entre el ponent i els assistents va cloure la jornada de formació.