Trobada formativa dels preveres recentment ordenats o incardinats a Urgell

Els dies 17 i 18 de desembre, al Santuari i Residència del Sant Crist de Balaguer, van celebrar la seva tradicional trobada els joves sacerdots i diaques ordenats els darrers deu anys o que han vingut a incorporar-se a la Diòcesi. Van poder assistir-hi onze entre preveres i diaques, acompanyats per l’Arquebisbe i el Vicari de Pastoral, Mn. Antoni Elvira.

Foren dos dies de formació permanent, de fraternitat sacerdotal i de pregària prop del Bisbe, amb esperit de comunió. Primer van rebre del mateix Arquebisbe una xerrada amb diàleg entre tots els participants sobre la prevenció dels abusos a menors i adults vulnerables en l’Església a partir de la lectura comentada de la carta del Papa Francesc a tot el Poble de Déu del passat mes d’agost. Després del diàleg compartit, es va oferir una reflexió sobre orientacions canòniques i legals de l’exercici del ministeri i de les implicacions del Nou Reglament General de Protecció de Dades per part del Secretari general Mn. David Codina. Al vespre després del res de Vespres pogueren compartir plegats la projecció d’una pel·lícula amb valors ètics.

L’endemà, dia 18, els preveres van iniciar la jornada amb la pregària de Laudes i la celebració de l’Eucaristia, presidits per l’Arquebisbe Joan-Enric. A continuació es van desplaçar fins a la ciutat de Lleida on foren rebuts al Bisbat per part del Sr. Bisbe de Lleida, Mons. Salvador Giménez Valls i pel Vicari General, Mn. Josep Antoni Jové i pel Vicari Judicial, Mn. Antoni Agelet.

Posteriorment els preveres, acompanyats dels Srs. Bisbes de Lleida i d’Urgell, es desplaçaren fins al Museu de Lleida on giraren una interessant visita guiada oferta pel Director del Museu de Lleida, Sr. Josep Giralt i Balagueró que els mostrà didàcticament les principals col·leccions del Museu.

La trobada formativa es clogué amb un dinar al Santuari del St. Crist de Balaguer i la visita que els preveres van fer al pessebre de les Religioses Clarisses del Santuari del Sant Crist on van cantar nadales i van pregar tots junts.