Jornada diocesana de Catequesi a La Seu d'Urgell

Dissabte dia 19 de novembre, al Seminari diocesà de La Seu d'Urgell, va tenir lloc la Trobada diocesana de Catequesi, presidida per l'Arquebisbe Joan-Enric i el Vicari episcopal d'acció pastoral i Delegat de Catequesi Mn, Antoni Elvira. Hi van participar uns 110 catequistes de tota la Diòcesi, que després de l'acollida, van tenir la pregària i les paraules de l'arquebisbe que els recordà que valia la pena viure la comunió entre tots, que ens fa Església testimoni i missionera, i que l'Any de la misericòrdia que el Papa clausuraria l'endemà havia estat un any ple de reflexió, acostament a la misericòrdia del Pare i de joia i de servei en el creixement de la misericòrdia en tots els àmbits, i ressaltà que el servei catequístic és una quinzena obra de misericòrdia, destinada als infants, joves i adults, amb les seves famílies.

Seguidament Mn. Antoni Elvira presentà el ponent de la Jornada, el Director del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya (SIC), Mn. Joan M. Amich, vicari episcopal de Girona. Ell va analitzar i animar a fer nostre el nou Catecisme dels Bisbes de Catalunya "Testimonis del Senyor", basat en la Vetlla Pasqual com a fil conductor. I n'explicà les virtualitats, els punts bàsics i els reptes que ha de significar en el camí de renovació i aprofundiment catequètic.

Posteriorment Mn. Antoni Elvira amb els sacerdots presents va presidir la joiosa celebració eucarística a la Catedral de Santa Maria de La Seu d'Urgell, al final de la qual envià en missió els catequistes en nom del Bisbe i els beneí per al ministeri que hauran d'exercir al llarg de l'any.

La Jornada es clogué amb un àpat de germanor a la Residència Sda. Família de La Seu d'Urgell.