Jornada sobre “Drets i suports. Transformant la tutela. 10 anys de la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat”

Dijous dia 10 de novembre l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra Mons. Joan-Enric Vives, Patró de l’Associació ACIDH (Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà) va participar a la Jornada “Drets i suports. Transformant la tutela. 10 anys de la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat” a la seu de CosmoCaixa a Barcelona, acompanyat de la Gerent de l’Associació, Sra. Sílvia García Nogué i altres membres de la Fundació. La Jornada estava organitzada per la Coordinadora Tutelar, l’Associació Encaix i la Federació Dincat, que agrupen les 3 grans coordinacions d’entitats tutelars de Catalunya.

Enguany es compleix el 10è aniversari de l’aprovació a la seu de Nacions Unides, a Nova York, de la Convenció sobre els drets de persones amb discapacitat. La Convenció conté en els principis que la inspiren, i sobretot en el seu article 12è sobre “Igualtat davant la llei”, un mandat clar per a tots els Estats ratificants: garantir a totes les persones amb discapacitat, independentment de la tipologia i gravetat de la mateixa, el dret que es respecti plenament la seva capacitat jurídica, en igualtat de condicions que les altres persones i també, que se’ls proporció suport per a exercir-la, amb les salvaguardes adequades i efectives per prevenir abusos i influències indegudes, tot respectant sempre els drets, voluntat i preferències de les persones.

Quan no existeixen familiars que estiguin en situació de poder exercir les funcions tutelars hi ha un ampli ventall d’entitats tutelars que assumeixen responsabilitats tutelars respecte persones en situacions personals i socials molt complicades.

Les Jornades van voler aprofundir en la discussió de com han de ser els mecanismes jurídics i socials que garanteixin els drets reconeguts a la Convenció però també fomentant el debat ètic i l’orientació de les reformes legals que calen. Van intervenir diferents ponents com el President del Comitè d’Experts pels Drets de les Persones amb Discapacitat del Consell d’Europa, el Sr. Dimitrios Nikoksky; la Il·lma. Sra. Sílvia Ventura, magistrada del jutjat de 1ª instància de Barcelona; el Sr. John Horan, advocat especialista en Drets Humans; la Sra. Aleksandra Ivankovic-Tamamovic, directora de projectes al Mental Disability Advocacy Centre de Budapest; la Sra. Patrícia Cuenca, professora de l’Institut de Drets Humans Bartolomé de las Casas, de la Universitat Carlos III de Madrid; la Sra. Montserrat Pereña, professora de Dret Privat i Dret del Treball i la Seguretat Social, de la Universitat Rei Joan Carles I de Madrid, entre d’altres.