Manifest de Càritas Catalunya en la 3a Trobada de voluntaris a Tarragona

Transformar la societat des de la Misericòrdia. Aquest és el repte afegit que afronta la gent de Càritas de les diòcesis amb seu a Catalunya, des del compromís de la comunitat cristiana.

Dia rere dia, any rere any, de manera discreta, continuada i eficaç l’acció social de Càritas s’adreça essencialment a acollir i a treballar amb les persones en situació de pobresa, de vulnerabilitat i de necessitat per tal  que siguin protagonistes del seu propi alliberament. I tot això ho fem cosint estrips, recuperant voluntats, acompanyant vides esquinçades... amb alegria i amb una immensa dedicació gratuïta.

Però  aquesta tasca silent de totes les persones  implicades  a Càritas topa contínuament amb un model de societat  que ho fia tot al creixement econòmic, manlleva drets socials, retalla despeses en educació, sanitat i polítiques socials entre d’altres. Un model que incrementa les desigualtats, la precarietat laboral, la marginació d’amplis sectors socials   —especialment els col·lectius majors de 50 anys en edat laboral—  la pobresa, la dificultat per disposar d’un habitatge digne, la falta d’oportunitats i de perspectives vitals.

Totes les anàlisis i les diagnosis socials són concloents en el sentit que aquesta crisi econòmica està engrandint les diferències socials i consolida el trencament de la nostra societat, amb l’evidència d’una realitat dual. Això fa que cada vegada més un  gran gruix de la nostra societat no pugui  gaudir de tots els seu drets socials derivats de la contractació laboral  i una bona  part de la població estigui  en greu risc d’exclusió social.

Un cop detectada  i reconeguda tota aquesta dramàtica realitat,  veiem des de la radicalitat evangèlica  que  ens hem de comprometre  per tal de  transformar aquesta  societat i cercar un canvi de model. I tot això  ho volem fer des de la Misericòrdia, juntament amb totes les dones i els homes de bona voluntat que comparteixen la mateixa aspiració. Canvis en àmbits com el mercat laboral, les prestacions socials, l’harmonització fiscal, l’educació o l’habitatge.

Aquest és el repte i també la nostra oportunitat i el nostre compromís per a un futur diferent, per a un futur engrescador i molt millor per a tots.  Aquest ha de ser i és el crit col·lectiu de totes les Càritas de Catalunya.

Tarragona, 22 octubre de 2016