Reunió dels Ecònoms del Seminari Major Interdiocesà

El dia 24 d'octubre va tenir lloc la reunió ordinària anual dels Ecònoms de les Diòcesis que estan integrades en el Seminari Major Interdiocesà de Catalunya: Tarragona, Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell i Vic, presidits per l'Arquebisbe d'Urgell i Bisbe delegat per a Seminari, i el Rector Mn. Norbert Miracle.

Es va aprovar el balanç del curs anterior (setembre 2015-agost 2016) i el pressupost d'aquest curs que s'acaba d'iniciar fa un mes. Es van revisar les millores que es volen dur a terme en l'edifici, sobretot pel que fa a la pintura.