Festa de Nadal i visita als sacerdots i ancians de la Residència St. Josep de La Seu

pc250040El dia 24 a la nit i el dia 25 de desembre, solemnitat del Nadal del Senyor, es va celebrar amb joia aquesta festa, amb tantes tradicions populars unides, a totes les esglésies de la Diòcesi d'Urgell. L'Arquebisbe Joan-Enric Vives va visitar i celebrar una missa vespertina del Nadal a la Residència d'ancians de St. Josep de La Seu, i va sopar amb les religioses Germanetes dels Ancians Desemparats.
L'endemà ja dia 25 va presidir la solemne eucaristia estacional a la Catedral Basílica de Sta. Maria de La Seu d'Urgell, i va administrar la benedicció apostòlica (o papal) amb indulgència plenària als fidels de la Diòcesi. A l'homilia va remarcar el do de l'alegria per la presència amorosa de Déu enmig nostre, el do de l'esperança que neix amb l'Infant per a tota la humanitat, i el do de l'amor solidari envers tots els qui sofreixen o tenen necessitats, ja que amb Jesús arriba la benedicció divina i la dignitat a tota la naturalesa humana. Estem invitats i urgits a posar esperança i alegria allà on no n'hi hagi, i a fer de l'estil de Betlem, fet de pobresa, humilitat i obediència a Déu, el nostre estil de vida i d'actuació.
Al migdia del dia 25 va celebrar un àpat de germanor amb els ancians residents que resten a casa i la comunitat de les religioses Germanetes dels Ancians Desemparats, de la Residència de Sant Josep de La Seu, i amb el grup dels seminaristes diocesans, va visitar especialment els sacerdots residents i els malalts.
pc250031pc250032pc250035pc250037pc250044pc250045
anciansdesamparats