Relleu del Director del Museu Diocesà d’Urgell

p1030071
Amb data 21 de desembre de 2012, l'Arquebisbe d'Urgell ha acceptat la renúncia al càrrec de Director del Museu Diocesà d'Urgell que li havia presentat per raons d'edat el M.I. Mn. Antoni Cagigós Soro, i ha nomenat el M.I. Mn. Nemesi Marqués Oste com a nou Director del Museu per als propers tres anys.
El nomenament s'ha fet públic en la festa del Nadal de la Cúria, amb la presència dels interessats, i l'Arquebisbe ha glossat la llarga i gran dedicació exemplar de Mn. Antoni Cagigós, en ordre a la custòdia, embelliment, restauració i difusió del patrimoni conservat al Museu Diocesà d'Urgell.