Formació permanent sobre el Concili Vaticà II amb Mn. Armand Puig

pb130229

Una cinquantena de preveres d'arreu del Bisbat d'Urgell van participar el 13 de novembre en la primera de les tres Jornades de Formació Permanent de tots els preveres junts durant aquest curs 2012-13. La sessió de treball va anar a càrrec de Mn. Armand Puig, Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i home polifacètic, biblista i tèoleg, que va parlar d'El Concili Vaticà II com a fet global i concret.

Amb dues ponències i un viu diàleg amb els assistents, el Dr. Puig remarcà els elements que componen l'esperit fundacional del Concili Vaticà II, amb la figura profètica del gran Papa que el convoca, el beat Joan XXIII, en el qual se centrà bona part de la seva aportació.“El Concili Vaticà II és un acte de l’Esperit amb l’Església reunida”, i seria molt interessant que tota l’Església entrés en la realitat del Concili Vaticà II.

Va resseguir els grans textos de Joan XXIII, les encícliques "Mater et Magistra" i "Pacem in terris", i algunes al·locucions, i exposà la validesa i gran actualitat de la profecia del Papa Joan i del fet conciliar, amb el seu gran estil pastoral i l'aggiornamento que es proposà per a tota l'Església i que continua essent el gran programa de vida cristiana per al nostre avui. També digué que les tres generacions de preveres que han viscut el Concili Vaticà II,- la que el va viure en primera persona, la que en va viure els efectes més immediats, i l’actual generació, més jove i que viu amb una certa distància aquell moment històric-, “han de tenir un diàleg constructiu” perquè és la manera de tirar endavant i perquè són cridades a viure una estima i una comunió entre elles per tal d'anunciar l'Evangeli amb amor pastoral.

La Nova Evangelització és en realitat allò que el Concili Vaticà II volia fer. Mn. Puig ha recordat les paraules del Papa Benet XVI, assenyalant que “l’Església és una minoria creativa”, però és una minoria que conté i difon la sal de la terra i la llum de l’Amor de Crist oferta a tota la humanitat.

 

 

 

pb130207pb130208pb130217