Mons. Joan-Enric Vives, satisfet pel clima de comunicació i entesa establert entre els dos Coprínceps d'Andorra

7L'Arquebisbe d'Urgell i Copríncep Episcopal d'Andorra, S.E. Mons. Joan-Enric Vives i Sicília, va mostrar la seva satisfacció per l'esperit d'unitat, d'entesa i de comunicació mútua que es va establir entre ambdós coprínceps, a la reunió que van mantenir el passat 29 de juliol a la Casa de la Vall.

Aquesta primera trobada personal, duta a terme amb motiu de la visita del Copríncep Francès al Principat d'Andorra, es va desenvolupar en un clima de gran cordialitat, i tots dos coprínceps van intercanviar obertament punts de vista sobre els principals temes que afecten el Principat.

Els dos coprínceps van acordat en el marc d'aquesta trobada una mesura de gràcia per als privats de llibertat, fent ús de la facultat que els atorga l'article 46.1.a) de la Constitució d'Andorra.

1356810