Concessió a Mons. J. E. Vives del títol d'Arquebisbe

Un moment de la lectura de l'acteAvui dia 19 de març de 2010 a les 12,00 hores, a la Ciutat del Vaticà, la Santa Seu ha fet públic que el Sant Pare Benet XVI ha concedit el títol i dignitat d'ARQUEBISBE "AD PERSONAM" (és a dir, "a títol personal") a Mons. Joan-Enric Vives i Sicília, Bisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra.

Ocupa els càrrecs de Bisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra des del 12 de maig de 2003, i va prestar el seu jurament com a Copríncep i Cap d'Estat del Principat d'Andorra el 10 de juliol de 2003 a la Casa de la Vall d'Andorra la Vella, davant el Parlament Andorrà.

En el Decret de concessió d'aquest títol es diu que se li atorga no solament en reconeixement dels seus mèrits i del zel pastoral a la Diòcesi, sinó també tenint present la singular condició del Bisbat d'Urgell amb vista al rang del seu territori, que inclou el Principat d'Andorra.

El títol i dignitat d'Arquebisbe concedit "a títol personal" l'equipara als altres Arquebisbes de l'Església Catòlica, que estan al front de les Diòcesis que són Arquebisbats, tant metropolitans com no, és a dir tant si tenen Diòcesis sufragànies com si no. De tota manera, el Bisbat d'Urgell continua essent un Bisbat ò Diòcesi, sense esdevenir Arquebisbat o Arxidiòcesi. I continua essent sufragani de l'Arquebisbat metropolità de Tarragona.

Està previst que el dissabte dia 10 d'abril al migdia, l'Excm. Sr. Nunci de Sa Santedat a Andorra i Espanya, Mons. Renzo Fratini, farà entrega oficial de la distinció d'Arquebisbe a Mons. Vives i presidirà una Eucaristia d'acció de gràcies a la S. E. Catedral de Sta. Maria de La Seu d'Urgell.


Currículum del nou Arquebisbe Mons. Joan-Enric Vives

Mons. Joan-Enric Vives i Sicília va néixer a Barcelona el 24 de juliol de 1949. Realitzà els seus estudis primaris i secundaris a Barcelona, escola "Pere Vila" i "Institut Jaume Balmes", i posteriorment entrà al Seminari de Barcelona on estudià filosofia i teologia.

És Llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia de Barcelona (1976) i en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona (1982).

Ordenat de prevere a Santa Maria del Taulat del barri del Poblenou de Barcelona el 24 de setembre de 1974, fou Vicari parroquial i Rector a la ciutat de Barcelona, Arxiprest, Secretari del Consell Presbiteral, del Col•legi de Consultors, i del Consell Episcopal. Delegat episcopal de "Justícia i Pau" de Barcelona.

Nomenat Formador i posteriorment Rector del Seminari Major de Barcelona, ha estat professor de les Facultats de Teologia i de Filosofia de Catalunya, essent Vicedegà de la Facultat de Filosofia de la Universitat "Ramon Llull" i membre del Patronat de la Fundació d'aquesta Universitat.

Nomenat pel Papa Joan Pau II Bisbe Auxiliar de Barcelona el dia 9 de juny de 1993, rebé l'ordenació episcopal a la S. E. Catedral de Barcelona el 5 de setembre de 1993.

El 25 de juny de 2001 va ser nomenat Bisbe Coadjutor d'Urgell amb dret a successió, i col•laborador fins a la seva jubilació, del qui llavors ocupava el Bisbat d'Urgell, el també Arquebisbe a títol personal, Mons. Joan Martí Alanis, traspassat l'11 d'octubre de 2009.

És el Bisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra des del 12 de maig de 2003.

A la Conferència Episcopal Espanyola és membre del Consell d'Economia, i membre de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació. Fou president de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats, i membre de la Comissió Permanent de la Conferència.

A la Conferència Episcopal Tarraconense, que agrupa els Bisbes de Catalunya, és el Secretari general i portaveu des de 1997, i està encarregat del Secretariat Interdiocesà de Litúrgia. És el Bisbe delegat del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya.

És membre del patronat de diverses fundacions al servei de l'ensenyament i de persones ancianes o amb discapacitats, i està en possessió de la Medalla d'Honor de la Ciutat de Barcelona, i de la Gran Creu de l'Orde de Crist de la República de Portugal.