Concessió a Mons. J. E. Vives del títol d'Arquebisbe

Currículum del nou Arquebisbe Mons. Joan-Enric Vives

Mons. Joan-Enric Vives i Sicília va néixer a Barcelona el 24 de juliol de 1949. Realitzà els seus estudis primaris i secundaris a Barcelona, escola "Pere Vila" i "Institut Jaume Balmes", i posteriorment entrà al Seminari de Barcelona on estudià filosofia i teologia.

És Llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia de Barcelona (1976) i en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona (1982).

Ordenat de prevere a Santa Maria del Taulat del barri del Poblenou de Barcelona el 24 de setembre de 1974, fou Vicari parroquial i Rector a la ciutat de Barcelona, Arxiprest, Secretari del Consell Presbiteral, del Col•legi de Consultors, i del Consell Episcopal. Delegat episcopal de "Justícia i Pau" de Barcelona.

Nomenat Formador i posteriorment Rector del Seminari Major de Barcelona, ha estat professor de les Facultats de Teologia i de Filosofia de Catalunya, essent Vicedegà de la Facultat de Filosofia de la Universitat "Ramon Llull" i membre del Patronat de la Fundació d'aquesta Universitat.

Nomenat pel Papa Joan Pau II Bisbe Auxiliar de Barcelona el dia 9 de juny de 1993, rebé l'ordenació episcopal a la S. E. Catedral de Barcelona el 5 de setembre de 1993.

El 25 de juny de 2001 va ser nomenat Bisbe Coadjutor d'Urgell amb dret a successió, i col•laborador fins a la seva jubilació, del qui llavors ocupava el Bisbat d'Urgell, el també Arquebisbe a títol personal, Mons. Joan Martí Alanis, traspassat l'11 d'octubre de 2009.

És el Bisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra des del 12 de maig de 2003.

A la Conferència Episcopal Espanyola és membre del Consell d'Economia, i membre de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació. Fou president de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats, i membre de la Comissió Permanent de la Conferència.

A la Conferència Episcopal Tarraconense, que agrupa els Bisbes de Catalunya, és el Secretari general i portaveu des de 1997, i està encarregat del Secretariat Interdiocesà de Litúrgia. És el Bisbe delegat del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya.

És membre del patronat de diverses fundacions al servei de l'ensenyament i de persones ancianes o amb discapacitats, i està en possessió de la Medalla d'Honor de la Ciutat de Barcelona, i de la Gran Creu de l'Orde de Crist de la República de Portugal.